Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 30.11.2009 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Puukaupan puolueeton internet-portaali on jo olemassa

Viime päivinä on julkisuudessa esitetty vaatimuksia, että verkkoon olisi luotava tietopalvelu, joka tarjoaisi puukaupan kaikille osapuolille puolueetonta, tuoretta ja luotettavaa puumarkkinainformaatiota. Sellainen on jo olemassa.

Puumarkkinoita tarkasti seuraavan tilastojärjestelmän luominen on vaativa tehtävä, ei vähiten siksi, että on pystyttävä sitouttamaan markkinoiden osapuolet tiedon toimittamiseen. Metla on kehittänyt puumarkkinaseurannan tietojärjestelmiään yli 20 vuotta ja Metlan metsätilaston verkkopalveluissa on jo nykyään verkon kautta runsaasti tietoa tarjolla sekä metsäammattilaisten käyttöön että yksityisille puukauppaa suunnitteleville metsänomistajille.

Suuri osa tiedoista on maksuttomia. Metinfo Metsänomistajapalvelu sisältää kuukausittain päivitettävät tiedot yksityismetsien kanto- ja hankintahinnoista. Suuralueittaiset tiedot ovat esillä lähes kahden vuoden ajalta. Palvelusta saa myös tuoreimmat tilastot metsäkiinteistöjen kauppahinnoista. Myös kaikkien Metsätilastotiedotteiden tekstit ja kuvat julkaistaan Metlan julkisilla www-sivuilla.

Vielä yksityiskohtaisemmat tiedot ja pidemmät aikasarjat löytyvät Metinfo Tilastopalvelun maksullisista tietokannoista. Metla julkistaa puun hintatietoja viikoittain, kuukausittain ja kalenterivuosittain. Suomen hintatilastoinnin erityispiirteenä on ajantasaisuus, sillä edellisen viikon hinnat päivitetään yleensä seuraavana maanantaina.

Myöskin lopputuotemarkkinoista Metinfo-portaaliin on jo aika päiviä sitten tuotettu pitkät aikasarjat, jotka perustuvat tullin tilastoihin. Esimerkiksi sahatavaran tai hienopaperin viennin määriä, arvoja ja yksikköarvoja on mahdollista seurata kuukausittain kahden vuosikymmenen ajalta. Samoin raakapuun tuonnista on yksityiskohtaista puutavaralajeittaista tietoa esimerkiksi tuontimaittain eriteltynä. Metlan nykyisissä verkkopalveluissa on myös paljon muuta puumarkkinoiden seurantaa tukevaa informaatiota, kuten tilastoja metsätalouden kannattavuudesta sekä puun teollisesta ja energiakäytöstä.

Keskustelussa on muun muassa esitetty epäilyksiä Metlan keräämien tietojen objektiivisuudesta sillä perusteella, että tilastot perustuvat ostajapuolen antamiin tietoihin. Vaikka tiedot tulevat Metlaan Metsäteollisuus ry:n kautta, ne perustuvat myyjien ja ostajien välisiin puukauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin.

Se, että muu saatavilla oleva hintainformaatio saattaa joskus poiketa Metlan tilastojen hintatiedoista, johtuu siitä, että Metlan tilastot kattavat 85 % yksityismetsien puukaupasta, eikä mikään muu tilaston tuottaja Suomessa pääse lähellekään tätä kattavuutta. Metlan tilaston ulkopuolelle jää lähinnä joukko itsenäisiä sahoja.

Metla kehittää verkkopalveluitaan vapaaehtoisuuteen perustuen ja yhteistyössä puumarkkinoiden toimijoiden kanssa. Keskeinen lähiajan tavoite on parantaa puukauppatilaston kattavuutta entisestään ja keskustelu itsenäisten sahojen saamisesta mukaan tilastoon on parhaillaankin käynnissä. Ensi vuonna laitos käynnistää myös uuden selvityksen piensahojen puunkäytöstä. Myös kehittyvien puuenergiamarkkinoiden määrä- ja hintaseuranta kuuluisi luontevimmin Metlalle, jonka metsätilastointi on osa Suomen virallista tilastoa.

Metlan tilastoissa puumarkkinoita seurataan jo nyt paljon kattavammin ja yksityiskohtaisemmin kuin missään muualla. Esimerkiksi Ruotsissa puun hintoja tilastoidaan neljännesvuosittain ja kolmella suuralueella. Ruotsinkin hinnat löytyvät Tilastopalvelusta, jossa seurataan Itämeren alueen puukauppaa niissä maissa, joista luotettavia tilastoja on saatavissa.

Meillä käytössä oleva puumarkkinoiden seurantajärjestelmä on jo nyt yksi maailman parhaista ellei paras. Sitä tietysti tulee jatkuvasti kehittää, mutta ajatus, että nyt pitäisi perustaa ”uusi ja puolueeton portaali”, on jokseenkin asiantuntematon. Jos puumarkkinatilastoille halutaan samanlainen kattavuus kuin Metlan tilastoilla on nyt, järjestelmä olisi rakennettava yhteistyössä puumarkkinaosapuolten kanssa ja jokseenkin samanlaiseksi kuin Metlan tilastointijärjestelmä jo nyt on.

Kuten työ- ja elinkeinoministeriön äskettäin valmistuneessa puumarkkinoiden toimintaa koskevassa selvityksessä todetaan (s. 75), kustannustehokkain ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu puumarkkinainformaation parantamiseksi on kehittää jo olemassa olevan Metinfo-portaalin Tilasto- ja Metsänomistajapalveluita. Koska Metlalla on jo toimivat perusratkaisut, informaatioportaalin perustamiskustannuksia ei synny ja valtaosa kehittämishankkeista voidaan toteuttaa kohtuullisella lisärahoituksella. Lisäksi on huomattava, että Metla on sellainen riippumaton ja puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jota luotettavan puumarkkinainformaation tuottaminen edellyttää. Metsätilastojen kehittäminen kuuluu jo lainsäädännössä määriteltyihin Metlan tehtäviin.

Lisätietoja:

  • Tilastopäällikkö Martti Aarne, Metla/Vantaa, p. 010 211 5121, martti.aarne @ metla.fi

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 30.11.2009 /KBym | Copyright Metla | Palaute