Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 13.11.2009 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Energiapuun korjuu mukaan MELA-ohjelmistoon

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on julkaissut uuden version MELA-metsäsuunnitteluohjelmistosta. Ohjelmiston keskeisin uusi ominaisuus on energiapuun korjuun mahdollistava hakkuiden simulointi. MELA2009-ohjelmiston avulla voidaan nyt tuottaa päätöksenteon tueksi entistä monipuolisempaa tietoa metsävarojen käyttömahdollisuuksista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Energiapuuta voidaan korjata MELA2009-ohjelmistossa joko ainespuuhakkuiden hakkuutähteenä, integroituna aines- ja energiapuuna tai pelkkänä energiapuuna. Valittavana on yhdeksän energiapuun korjuutapaa. Tilavuuden ohella MELA2009:ssä puusto ja sen osat voidaan kuvata biomassana sekä siitä johdettuna hiilenä ja lämpöenergiana. Hiilen laskenta mahdollistaa muun muassa metsien eri käyttövaihtoehtojen puustoon kohdistuvat kasvihuonekaasuvertailut sekä tulevaisuudessa hiilimarkkinoiden kehittyessä esimerkiksi puuntuotannon ja hiilensidonnan samanaikaisen optimoinnin.

MELA (metsälaskelma) on Suomen oloihin kehitetty metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto, jonka ensimmäinen versio liittyi Talousneuvoston Metsä 2000 -ohjelman laadintaan. Sittemmin MELA-ohjelmistoa on sovellettu laadittaessa Kansallista metsäohjelmaa 2010 ja 2015 sekä alueellisia metsäohjelmia. Valtakunnan metsien tuoreimpaan inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot ja niihin liittyvät puuston kehitysennusteet löytyvät MELA Tulospalvelun Internet-sivuilta.

Valtakunnallisten ja alueellisten tarkastelujen lisäksi MELA-ohjelmisto on käytössä muun muassa metsäteollisuusyhtiöissä, yksityismetsätalouden edistämisorganisaatioissa ja oppilaitoksissa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SKet | Copyright Metla | Palaute