Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 23.9.2009

Sienestys kiinnostaa yhä useampia

Sienestyskausi on nyt parhaimmillaan. Metsäntutkimuslaitoksen ulkoilututkimuksen tuloksista käy ilmi, että sienestysharrastus kasvattaa suosiotaan suomalaisten keskuudessa ja yhä useammat ovat havainneet sienimetsien vetovoiman. Tulos on vastoin aikaisempaa käsitystä, jonka mukaan perinteiset keräilyharrastukset ovat taantumassa.

Uudet tutkimustulokset osoittavat, että laskeva trendi on kääntynyt nousuun. 1990 luvun alussa 41 % suomalaisista ilmoitti harrastavansa sienestystä, mutta vuosituhannen vaiheessa osallistujien määrä oli laskenut 38 % kaikkien suomalaisten keskuudessa. Tämän vuoden alkupuolella tehdyn kyselyn mukaan sienestykseen osallistui jo 43 % aikuisväestöstä.

Viime vuonna mitattiin rannikkoalueilla asuvien ulkoilun harrastamista, jolloin Tammisaari-Hanko alueella asuvista 64 % ilmoitti harrastavansa sienestystä, Turun seudulla asuvista 47 % ja Vaasan seudulla asuvista 35 %. Kymmenen vuotta sitten luvut olivat Uudenmaalla vastaavilla alueilla 42 %, Varsinais-Suomen kaupunkikunnissa 45 % ja Pohjanmaalla vain 21 %. Suurin muutos olisi näin tapahtunut Länsi-Suomessa, missä sienestys ei ole aikaisemmin kuulunut yhtä monen luontoharrastuksiin kuin muualla Suomessa. Sieniretkien määrässä ei näyttäisi tapahtuneen suuria muutoksia. Sienestäjät kävivät metsässä sienestyskauden aikana vuonna 2008 keskimäärin kahdeksan kertaa.

Sienestyksen on havaittu olevan vahvasti kulttuurisidonnainen luontoharrastus. Sienestyksen harrastaminen on huomattavasti yleisempää Itä-Suomessa (50 % väestöstä) kuin Länsi-Suomessa (29 %). Sienestysharrastus on hieman yleisempää maalla asuvien keskuudessa kuin kaupunkilaisten keskuudessa. Sienestäjien joukossa on enemmän naisia kuin miehiä ja keski-ikäiset osallistuvat sienestykseen nuorempia ikäluokkia useammin.

Sienestystaitoja on 73 % suomalaisista, joka sekin vaihtelee alueittain: 82 %:lla prosentilla Itä-Suomessa, 63 % Länsi-Suomessa ja vain 57 %:lla Pohjois-Suomessa. Nuorempien keskuudessa sienestystaidot ovat hallussa kuitenkin huomattavasti harvemmilla kuin vanhemmissa ikäryhmissä: 59:lla prosentilla 15–24-vuotiaiden joukossa ja 89:lla prosentilla 65–74-vuotiaiden joukossa.

Ulkoiluharrastamisen muutoksia tutkitaan

Ulkoilun ja myös sienestysharrastuksen muutoksia tutkitaan syys–lokakuussa, kun neljäätuhatta suomalaista pyydetään vastaamaan kyselyyn. Ulkoilututkimus 2009 -kyselyaineiston avulla päivitetään kymmenen vuotta vanhat ulkoilutilastot. Samalla tutkitaan muun muassa ympäristömuutosten, erityisesti vesistöjen veden laadun heikkenemisen vaikutusta vesien virkistyskäyttöön. Tietoja voidaan hyödyntää virkistysalueiden ja ulkoilupalveluiden suunnittelussa.

Lisätietoja


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi