Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 21.9.2009

Metsäntutkijat ja päätöksentekijät pohtivat Kolilla metsien hoidon ja ekosysteemipalvelujen välistä suhdetta

Hiilensidonta, metsäluonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu – kaikki tärkeitä ekosysteemipalveluja. Miten metsiä olisi hoidettava, jotta myös näitä palveluja voidaan ylläpitää ja kehittää, entä mitä se maksaa? Lähes 60 osanottajaa 18 eri maasta kokoontuu pohtimaan tätä teemaa 21.-24.9.2009 Kolille ”Adapting Forest Management to Maintain the Environmental Services: Carbon sequestration, Biodiversity and Water” -seminaariin.

Metsätalouden on perinteisesti nähty aiheuttavan kielteisiä ympäristövaikutuksia. Usein unohdetaan, että metsät ja niiden hoito voivat tarjota myös monia myönteisiä ja yhteiskunnalle tärkeitä palveluita. Tiedämme hyvin, että metsät tuottavat puuta, marjoja, sieniä ja virkistysarvoja. Vähemmän tunnettua on metsien kyky sitoa hiiltä, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja tuottaa puhdasta vettä. Monilla näillä metsien palveluilla on markkina-arvo, mutta kaikkia ei voi helposti rahassa arvottaa. Metsien hoitajat kohtaavat monia ongelmia pyrkiessään tuottamaan samanaikaisesti useita palveluita.

Kolilla pohditaan muun muassa sitä, miten metsien hoito vaikuttaa ekosysteemipalveluihin, miten ekosysteemipalvelut voidaan ottaa huomioon käytännön päätöksenteossa ja miten tuodaan esille käytännön päätöksentekijöiden tarpeita. Tällä kertaa useita ekosysteemipalvelua tarkastellaan samanaikaisesti ja pyritään tuomaan esille myös taloudelliset näkökulmat. Konferenssissa luodaan keskustelua tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välille.

Konferenssi päättyy Metsähallituksen, Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen ja StoraEnso Metsän järjestämän retkeilypäivään, jossa havainnollistetaan metsien hoidon ja ekosysteemipalveluiden välistä suhdetta. Päivän aikana käydään muun muassa ennallistetulla suolla sekä kuullaan vesien suojelusta turvemaiden metsien hoidossa. Ohjelmassa on myös metsäenergiakohde.

Seminaarin järjestää pohjoismaiset metsäntutkimuslaitokset ja Nordic Centre of Advanced Research on Environmental Services (CAR-ES). CAR-ES on Pohjoismaisten ja Baltian maiden tutkijoista koostuva verkosto, joka tarkastelee tapaamisissaan metsäekosysteemipalveluihin liittyviä kysymyksiä. Kolilla järjestettävän konferenssin isäntänä toimii Metsäntutkimuslaitos. Konferenssin rahoitukseen ovat osallistuneet Norden (SNS- Nordic Forest Research Co-operation Committee), Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Metsämiesten säätiö.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleet osallistumaan varsinaiseen seminaariosuuteen, joka järjestetään Kolilla Luontokeskus Ukossa (Ylä-Kolintie 39) 22.-23.9.2009.

Lisätietoja


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi