Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 30.6.2009 Metsäntutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Kansainväliset tutkijat Suomessa pohtimassa luonnon herkkyyttä ilmastonmuutokselle

Metsäntutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto järjestävät 29.6.-3.7. Helsingissä kansainvälisen BIOGEOMON-ekosysteemikonferenssin. Tällä kertaa konferenssissa pohditaan erityisesti luonnon herkkyyttä ilmastonmuutokselle globaalisella ja alueellisella tasolla, hiilen kiertoa, bioenergian tuotannon vaikutuksia luontoon sekä ilmakehän ja metsien keskinäistä vuorovaikutusta.

Biogeokemia ja ekosysteemitutkimus ovat merkittävässä osassa etsittäessä ratkaisuja tämän hetken vakaviin ympäristöongelmiin kuten ilmastonmuutokseen, ilmansaasteisiin ja haitallisten aineiden vähentämiseen ympäristöstä.

Maataloustuotanto pienenee, metsää katoaa liekkeihin

"Ilmastonmuutos vaikuttaa ratkaisevasti luonnon ekosysteemeihin ja mahdollisuuksiin ylläpitää ihmisten elämää maapallolla. Tieteellisissä tutkimuksissa todetaan yhä huolestuttavampia vaikutuksia kuten maataloustuotannon pienentymistä äärimmäisten kuivuusjaksojen tai tulvien johdosta, tai metsäkatoa lisääntyneiden metsäpalojen takia. Samanaikaisesti ihminen vaikuttaa haitallisesti luontoon monilla tavoin kuten käyttämällä luonnonvaroja yli niiden uusiutumiskyvyn, saastuttamalla luontoa sekä hävittämällä metsiä", yksi konferenssin pääpuhujista, professori Wolfgang Cramer Potsdamin ilmastovaikutusten instituutista Saksasta toteaa.

Uusia tieteellisiä menetelmiä ja järjestelmiä on kehitelty näiden ympäristövaikutusten suhteellisista merkityksistä ja yhteyksistä. Tietoa tarvitaan suunniteltaessa ilmastonmuutoksen sopeutumistoimia sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti.

Metsien kykyä toimia hiilinieluina ylläpidettävä

Maailman metsäkato on hidastumassa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Tällöin myös mahdollisuudet suojella ilmakehää metsien avulla paranevat, koska metsät pystyvät toimimaan ilmakehän hiilen nieluina. Jos myös tropiikin metsiä Brasiliassa, Indonesiassa ja Afrikassa saadaan suojeltua paremmin, ilmastonsuojelun mahdollisuudet paranevat entisestään.

Metsät poistavat hiilidioksidia ilmakehästä luomumenetelmällä. Puut yhteyttävät hiiltä ilmakehästä ja varastoivat sen pitkäikäisiin molekyyleihin kuten selluloosaan ja ligniiniin.

"Lähes puolet fossiilisista päästöistämme katoaa metsien nieluihin. On tärkeää, etteivät metsien kyky toimia nieluna ainakaan heikkene, mikä valitettavasti sekin on mahdollista. Tieteellistä tutkimusta tarvitaan lisää, kun halutaan ymmärtää, miten paljon hiilidioksidia siirtyy ilmakehästä maailman metsiin ja mitkä ovat hiilinielujen näkymät pitkällä aikavälillä", konferenssissa puhunut Helsingin yliopiston professori Pekka Kauppi korostaa.

Konferenssi koolla kuudetta kertaa

BIOGEOMON 2009 –konferenssi kokoaa yhteen alan tutkijoita ja jatko-opiskelijoita ympäri maailmaa vaihtamaan kokemuksia, verkostoitumaan ja esittelemään uusimpia tutkimustuloksia aineiden kierto- ja ekosysteemitutkimuksen alalta. Konferenssin kutsutut pääesitelmöitsijät edustavat alansa huippua. Konferenssi järjestetään kuudetta kertaa, aiemmat ovat olleet Prahassa 1987 ja 1993, Pennsylvaniassa USAssa 1997, Isossa-Britanniassa 2002 ja Kaliforniassa USAssa 2006. Tällä kertaa konferenssiin Helsinkiin odotetaan noin 400 osallistujaa ympäri maailmaa.

 

Lisätietoja


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi