Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 18.6.2009

Metsäkonesektori valmiina nousukauteen

Huolimatta metsäkoneteollisuutta juuri nyt koettelevasta lamasta sen asemat ovat hyvät nousukautta ajatellen. Hakkuiden koneellistuminen on luonut uusia markkinoita Euroopan Unionin uusissa jäsenmaissa ja Venäjällä. Konevalmistuksen kapasiteetti on kasvanut. Metsäenergian käyttö on vahvassa nousussa, ja se näkyy jo energiapuun korjuun lisälaitteiden kysynnässä.

Metsäkonealan viime vuosien voimakas kasvu toi jalansijan uusille markkinoille

Vuosituhannen alku oli metsäkonesektorilla voimakkaan kasvun aikaa. Se näkyi liiketoiminnan kasvamisena, kannattavuuden paranemisena ja työpaikkojen lisääntymisenä. Maailmantalouden sekä kansainvälisen metsäteollisuuden kannattavuuden heikkeneminen ja siitä seuranneet rajut tuotannon supistukset ovat jatkaneet ja voimistaneet jo vuosia jatkunutta puunjalostuksen ja -korjuun työpaikkojen vähenemistä. Viimeaikojen muutokset ovat muuttaneet myös kotimaisen metsäteknologiateollisuuden näkymiä: kysynnän heikentyessä kone- ja laitevalmistajat ovat joutuneet supistamaan tuotantoaan.

Tulevaisuudessa metsäteknologian kysynnän odotetaan kuitenkin paranevan, sillä talouden vahvistuessa rakentaminen lisää puutavaran kysyntää. Puunkorjuu koneellistuu maailmanlaajuisesti, ja metsäkoneteknologialle löytyy kysyntää erityisesti kasvavan metsäenergian käytön myötä.

Tavaralajimenetelmän – puun rungot katkotaan jo hakkuupaikalla tilaajan haluamiin mittoihin – merkitys kasvaa, mutta kasvu hidastuu Euroopassa. Pohjois-Amerikan osalta tilanne näyttää edelleen erittäin haastavalta: vaikka korjuuteknologiaa haluttaisiinkin siellä muuttaa, ei metsäsektorilla ole voimavaroja uusiin investointeihin. Suomen metsäkoneteollisuudella on hyvät mahdollisuudet kasvaa tulevaisuudessa sekä liikevaihdoltaan että työllistävyydeltään, mikäli tavaralajimenetelmää saadaan markkinoitua uusille alueille ja nykyinen asema metsäkoneiden maailmanmarkkinoilla sekä kotimainen tuotanto pystytään säilyttämään. Kehitystyössä on kuitenkin otettava huomioon markkina-alueiden erityisolosuhteet ja lisääntyvä energiajakeen talteenotto entistä paremmin.

Metsäntutkimuslaitoksessa ilmestyneessä Metsäkonesektorin nykytila ja tulevaisuus -raportissa esitetään metsäteknologiasektorin, metsäteollisuuden sekä alan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajien näkemyksiä metsäteknologian tulevaisuuden näkymistä. Tulokset perustuvat haastatteluihin, asiantuntija-arvioihin sekä tilastoaineistojen analysointiin.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi