Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 17.6.2009

Viime talven huippukorkeat myyräkannat laskussa

Viime talven ennätyssuuret myyräkannat aiheuttivat kaikkien aikojen tuhot taimikoissa. Täysin tuhottuja taimikoita on eteläisessä Suomessa ainakin 18 000 hehtaaria, ja lievempiä tuhoja kärsineitä paljon enemmän. Tuhoalueiden myyräkannat ovat kuitenkin jo romahtamassa.

Metlan syksyn 2008 myyräseurannat osoittivat ennätysmäisiä myyräkantoja etenkin Keski-Suomessa ja Savossa, mutta myös Länsi-Suomessa. Monin paikoin myyrätiheydet olivat Metlan 30-vuotisen seurantapyyntihistorian korkeimpia. Syksyn valtalaji oli pahin taimituholaisemme peltomyyrä. Myös metsämyyrien kannat olivat erittäin runsaat, mitä heijasti tahollaan uusi ennätys myyräkuumeeseen sairastuneiden määrässä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja sitä pohjoisemmassa kaikkien myyrälajien kannat olivat hyvin alhaalla.

Poikkeuksellisen suuri myyrähuippu johti ennustetusti huomattaviin taimikkotuhoihin Joensuu-Kokkola –linjan eteläpuolella. Pahiten kärsivät Häme-Uudenmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon metsäkeskusten toimialueiden taimikot. Pelkästään kemera-tukikelpoista täystuhoa on toistaiseksi arvioitu olevan ainakin 18 000 hehtaaria. Lievemmin vahingoittunutta taimikkoa lienee lisäksi moninkertainen määrä.

Menneenä talvena vahingoitettujen taimikoiden osalta peli ei ole välttämättä vielä kokonaan menetetty. Varsinkin havupuiden pienet, vuoden ikäiset pottitaimet ovat yllättävän hyviä toipumaan myyrien aiheuttamista vioituksista. Monet tuhoon tuomituista taimista alkavat kesän kuluessa tehdä uutta latvaa rungon leposilmuista tai alemmista ehjistä sivuoksista.

Metsämyyrän latvasyönnit havupuutaimikoissa olivat viime talvena erittäin yleisiä. Latvasilmujen tuho johtaa useimmiten latvanvaihtoon. Seurauksena on harvoin taimen kuolema, mutta sitäkin useammin laatutappio. Latvasilmun syönnistä aiheutuvan monilatvaisuuden uhan voi hoitaa katkomalla kilpailevista latvakasvaimista kärjet kaikilta muilta paitsi vahvimman näköiseltä.

Tällä hetkellä myyräkannat ovat eteläisen Suomen tuhoalueilla jo romahtamassa, vaikka peltomyyriä tavattiin toukokuussa paikoin vielä kohtalaisesti. Meneillään oleva laskuvaihe tulee jatkumaan koko kuluvan vuoden ajan. Niillä alueilla, joilla viime talvena oli runsaasti myyriä, ei tule olemaan taimituho-ongelmia talven 2009-2010 aikana.

Kainuussa ja sen pohjoispuolella on tällä hetkellä niukasti myyriä. Pohjoisemman Suomen edellinen myyrähuippu ajoittui syksylle 2007, joten on odotettavissa, että kannat siellä alkavat toipua kuluvan vuoden aikana. Pohjoisessa ei kuitenkaan tarvitse pelätä laajempia taimituhoja tulevana talvena.

Tänä vuonna eteläisessä Suomessa romahtaneiden myyräkantojen ennustetaan pysyvän alamaissa vuoden 2010 kevääseen asti. Mikäli syklisyys jatkuu kuten koko tämän vuosituhannen ajan, myyräkannat alkavat nousta kesällä 2010, johtaen taimituhoriskiin jo talvena 2010-2011. Nousu huipentuu uuteen myyrähuippuun syksyllä 2011, mitä seuraa merkittävä taimituhoriski talvena 2011-2012. Jos metsänomista lähivuosina harkitsee päätehakkuita ja istuttamista, suositeltava istuttamisajankohta on näillä näkymin kevät 2012, heti seuraavan huipun jälkeen.

 

Valokuvat: Kuvat annetaan tiedotusvälineiden käyttöön kertajulkaisuoikeudella tähän tiedotteeseen liittyvän jutun yhteydessä. Kuvia käytettäessä mainitaan lähteeksi Metla/Erkki Oksanen.

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi