Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 17.6.2009

Mustikkasadosta odotettavissa paikoin runsas

Mustikka kukki tänä vuonna tasaisen runsaana lähes koko maassa. Myös pölyttäjähyönteisiä esiintyi kiitettävästi. Odotettavissa on hyvä sato – vaikka halla tapansa mukaan paikoin kurittikin mustikkakasvustoja. Suomuuraimen satoennuste on avosoilla heikohko, metsäisillä soilla korvissa ja rämeillä parempi. Puolukan kukinta on alkanut Etelä-Suomessa runsaana.

Halla saattoi paikoin kurittaa mustikkakasvustoja

Mustikan kukinta alkoi tänä vuonna Etelä-Suomessa 22.5.2009, viikkoa myöhemmin kuin vuotta aikaisemmin. Seuraavan viikon aikana kukinta eteni Oulun ja Nurmeksen korkeudelle asti. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä kukinta oli edennyt Lapin läänissä Kolarin korkeudelle asti, mutta Oulun läänin itäosissa Kuusamossa ja Itä-Lapissa Sallassa kukinta alkoi viikkoa myöhemmin.

Mustikan kukintoja uhkasivat kesäkuun alkupuolen kylmät sääjaksot, voimakkaat tuulet sekä sade- ja raekuurot. Itä-Suomessa pilvisyys piti yöllä lämpötilat plussan puolella, mutta selkeillä alueilla Länsi-Suomessa Suomenselän alueella, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja Lapin läänissä esiintyi ankaraa hallaa, jolloin pakkasta on maan pinnassa yli -4 astetta. Tällöin mustikan kukat tuhoutuvat.

Lämpötila laski lähelle nollaa tai hieman pakkasen puolelle laajoilla alueilla Itä-Suomessa ja Kainuussa. Tällaiset hallat eivät vielä vikuuta mustikan kukkia, ja monin paikoin kukinta oli näillä alueilla kesäkuun ensimmäisen viikon aikana edennytkin jo raakilevaiheeseen.

Tänä keväänä ja alkukesän päivinä mustikkakasvustoissa esiintyi runsaasti pölyttäjähyönteisiä. Varsinkin kimalaisten aktiivisesta pölytystoiminnasta raportoitiin monista tutkimusmetsistä. Viime vuonna pölyttäjien määrä oli vähäinen ja pölytyksen epäonnistuminen laski mustikan sadon heikoksi koko maassa. (Metsäntutkimuslaitoksen tiedote 8.4.2009: Pölyttäjien merkitys hyvälle marjasadolle on suuri.)

Runsas kukinta on hyvän sadon edellytys

Valtakunnallisen marjasatoennusteen laatimisen pohjana käytetään koeruutuja, jotka sijaitsevat tutkimusmetsien mustikkakasvustoissa. Kussakin havaintokohteessa on viisi yhden neliömetrin suuruista ruutua. Näiltä samoilta koeruuduilta lasketaan vuosittain kukat, raakileet ja kerätään yksitellen kypsät marjat.

16.6. mennessä tietokantaan oli annettu tiedot 40:stä tutkimusmetsästä, joilta kukkien lukumääräksi on laskettu keskimäärin 203 kukkaa/tutkimusmetsä. Luku on korkea, ja se enteilee runsasta satoa, elleivät hallat ole vaikuttaneet kukinta-aikana satoa alentavasti. Lisäksi pölytyksen on onnistuttava koeruuduilla. Tänä vuonna luvuissa oli vain kaksi sellaista metsää, joissa kukinta on ollut melko heikko. Tällaisia metsiä on aikaisempina vuosina esiintynyt enemmän mustikan satoennustetta laadittaessa.

Kukinnan perusteella laskettu mustikan kypsymisennuste on normaalin kesäsään vallitessa Etelä- ja Keski-Suomessa viikoilla 31 ja 32 eli heinä-elokuun vaihteessa. Oulun ja Lapin lääneissä mustikka kypsyy elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana.

Suomuurainsatoa alensivat kovat tuulet ja sadekuurot, puolukka kukkii runsaana

Suomuuraimen kukinta-aikana kesäkuun ensimmäisellä ja toisella viikolla esiintyi Itä- ja Pohjois-Suomessa lähes myrskyksi luokiteltavia tuulia ja voimakkaita sade- ja raekuuroja, jotka piiskasivat suomuuraimen terälehtiä varsinkin avosoilla. Tällöin pölyttäjähyönteiset eivät löytäneet kukkia, jotka jäivät pölyttymättä. Lisäksi laajoilla avosoilla esiintyi hallaa. Suomuuraimen satoennuste on avosoilla heikohko, metsäisillä soilla korvissa ja rämeillä parempi.

Puolukan kukinta alkoi Etelä-Suomen avohakkuualueilla ja valoisissa siemenpuuasentoisissa mäntymetsissä 8.6., mutta yleisemmin 11.-12.6. eli aivan samoihin aikoihin kuin viime vuonna. Kukinta on ollut Etelä-Suomen tutkimusmetsissä runsasta, sillä tutkimusmetsien koeruuduilla on ollut keskimäärin yli 300 kukkaa, mutta inventoituja tutkimusmetsiä on aineistosta vasta kymmenen.

Lisätietoja:

 

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi