Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 8.6.2009

Tuhkan hyötykäyttöä ideoidaan Metlan Muhoksen yksikössä

Voimalaitoksissa ja metsäteollisuudessa arvioidaan syntyvän tuotannon sivutuotteena vuosittain yhteensä noin 600 000 tonnia puu-, turve- ja sekatuhkaa. Valtaosa päätyy kaatopaikoille tai teollisuusalueiden läjitysalueille. Sille löytyy parempaakin käyttöä. Tuhkan hyötykäytön mahdollisuuksia pohditaan asiantuntijaseminaarissa 8.6.2009

Lisääntyvä bioenergian käyttö kasvattaa energialaitoksissa syntyvän tuhkan määrää ja uusia käyttömahdollisuuksia tarvitaan. Biopohjaisen tuhkan hyödyntäminen on toistaiseksi mahdollista ainakin maanparannusaineena ja metsälannoitteena. Metlan Tuhkasta timantteja -asiantuntijaseminaarin keskeinen kysymys on, miten tuhkan hyötykäyttöä voidaan edistää tutkimustietoa jalostamalla ja tuhkaa tuotteistamalla.

Seminaarin tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia hyödyntää Metlan tekemien tuhkan kenttäkokeiden tuloksia sekä logistiikka- ja talousosaamista yritystoiminnassa, joka hyödyntäisi energiateollisuuden tuhkalähteitä.

Seminaarin avaa Metlan Muhoksen yksikön johtaja Eero Kubin. Tuhkan vaikutuksista metsän kasvuun ja käytöstä poistettujen turvesoiden kasvillisuuden alkukehitykseen puhuvat Metlan vanhempi tutkija Mikko Moilanen ja FM Noora Huotari. Dosentti Toivo Kuokkanen Oulun yliopistosta esittelee kemiallisia tutkimuksia, joiden tavoitteena on jätemateriaalien ekotehokas hyödyntäminen. Tutkija Kirsi Korpijärvi esittelee VTT:n tutkimuksia tuhkan jalostamisesta metsälannoitteiksi. Kehityspäällikkö Mikko Räisänen FA Forest Oy:stä tuo mukaan käytännön metsätalouden näkökulman. Kommenttipuheenvuoron esittävät Vapo Oy:n geologi Veijo Klemetti, Motiva Oy:n johtava asiantuntija Juha Rautanen, TEKES:n teknologia-asiantuntija Ritva Heikkinen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton ympäristöpäällikkö Ismo Karhu.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi