Metsäntutkimuslaitos
Kutsu tiedotusvälineille 22.5.2009

Suomen metsäteollisuuden tulevaisuus ja metsien kyky sopeutua ilmastonmuutokseen

Aika: Keskiviikko 27.5. klo 10 alkaen
Paikka: Helsingin yliopiston päärakennuksen vanhalla puolella, auditorio II, Unioninkatu 34, Helsinki

Tervetuloa Metsäntutkimuslaitoksen järjestämään tiedotustilaisuuteen, jossa esitellään kaksi tutkimusta:

Arviot Suomen metsäteollisuuden tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Metla julkaisee 27.5. raportin, jossa esitetään arviot Suomen metsäteollisuuden tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020. Raportissa esitetään myös näkemyksiä sitä, miten ja missä määrin kehitykseen voidaan vaikuttaa politiikkatoimilla. Tuotannon ja puunkäytön arvioille on tarvetta erityisesti nyt, kun Suomen metsäala on merkittävässä rakennemuutoksessa, jonka taustalla ovat mm. muutokset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla, ilmastonmuutos, uusiutuvien energiamuotoja tukeva politiikka sekä yhteiskunnan elinkeinorakenteen ja arvojen muutokset. Metlan erikoistutkija Lauri Hetemäki esittelee tutkimuksen.

Julkaisu: Hetemäki, L. ja Hänninen, R. Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020. Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja 122. Julkaistaan 27.5. osoitteessa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp122.htm

Globaali analyysi metsien kyvystä sopeutua ilmastonmuutokseen

Tilaisuudessa käsitellään lisäksi kansainvälisen metsäpaneelin tekemää, YK:ssa 20.4. julkistettua tutkimusta "Adaptation of Forests and People to Climate Change". Metlan professori Risto Seppälä on kansainvälisen metsäpaneelin GFEP:n puheenjohtaja ja esittelee tutkimuksen. Se tarjoaa ensimmäisen globaalin analyysin metsien kyvystä sopeutua ilmastonmuutokseen. Tutkimukseen osallistui 35 huippututkijaa eri puolilta maailmaa. Julkaisusta tarkemmin: http://www.metla.fi/tiedotteet/2009/2009-04-16-ilmastonmuutos-metsat.htm

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi