Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 30.4.2009

Tutkimuspolitiikan vaikuttajat ja tutkijat yksimielisiä Punkaharjun Science Park – toimintamallin eduista ja etenemistä

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Punkaharjun toimintayksikössä järjestettiin 27.4.2009 kutsuseminaari Punkaharjulla tehtävän tutkimus- ja kehitystoiminnan tulevaisuudesta. Metsämuseo ja metsätietokeskus Lustossa pidettyyn tilaisuuteen osallistui suuri joukko yksikön yhteistyökumppanien ja sidosryhmien edustajia.

Seminaarin punainen lanka – Itä-Suomen ja Etelä-Savon tutkimussektorin toimijoiden alueellinen kumppanuus ja sen vahvistaminen – näkyi myös sen pääteemoissa: Tutkimuksella tulevaisuuteen, Yhteistyön avaimet ja Tutkimussektorin näkymät. Punkaharjulla tehtävää metsäntutkimusta esittelevien tietoiskujen lisäksi seminaarissa kuultiin yhteistyökumppaneiden ja tutkimusta edustavien tahojen näkemyksiä sekä esitysten että paneeli- ja yleisökeskustelun muodossa.

Tilaisuuden keskeisenä tuloksena oli sekä Maa- ja metsätalousministeriön että Opetusministeriön ilmaisema myönteinen kanta Punkaharju Science Park -toimintamallin jatkovalmistelulle. Mallissa haetaan uutta konkreettista yhteistyötä Metlan ja tulevan Itä-Suomen yliopiston kesken. Myös Lusto on mukana yhteistyössä.

Ministeriöiden edustajat pitävät uudenlaisten toiminnallisten yhteenliittymien tarvetta suurena, ja Punkaharjulla näköpiirissä oleva niin biotieteisiin kuin kasvatustieteisiinkin liittyvä kehitystyö sai täyden tuen. Uuden toimintamallin etuina nähtiin mm. monitieteisyyden ja tutkimustoiminnan vahvistuminen, infrastruktuurien tehokas käyttö, kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen, sekä myönteiset alueelliset vaikutukset.

Punkaharju Science Park- toimintamalli konkretisoituu Metlan ja yliopistojen johdon välisissä sekä paikallisissa keskusteluissa. Jatkovalmistelut nopeutuvat nyt, kun vihreä valo etenemiselle on olemassa. Mukana valmistelutyössä on Maa- ja metsätalousministeriön asettama selvitysmies Pertti Laine.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi