Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 28.4.2009

Puun kaikkien aikojen tärkein rooli on toimia ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Uusinta uutta puusta ja metsästä

Metsillä ja niiden tuottamalla uusiutuvalla puuaineella on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puu sitoo hiiltä pois ilmakehästä, puutuotteet ja puuenergia korvaavat ilmakehän lämpenemistä aiheuttavia raaka-aineita. Puutuotealalle, samoin kuin metsäbioenergia-alalle syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Metsävaroista puun käytön lisääminen ei ole kiinni – Metlan pitkäaikaisten metsävarojen kehityksen seurannan mukaan metsien kasvu on Suomessa tällä hetkellä reilusti hakkuita suurempaa.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Joensuun, Punkaharjun ja Suonenjoen yksiköiden 28.4. järjestämä Itä-Suomen kevätmetsäpäivä ”Uusinta uutta puusta ja metsästä” kokosi Joensuun Metla-talolle runsaasti vieraita kuulemaan metsäalan tuoreimpia kuulumisia.

”Metla on uudistanut viime vuosina tutkimusstrategiaansa, jossa on aiempaa korostetummin esillä metsiin perustuva elinkeino- ja yritystoiminta. Tutkimuksella edistetään muun muassa puutuotteiden valmistukseen ja puuraaka-aineen korjuuteknologiaan ja energiakäyttöön perustuvaa elinkeinoelämää”, totesi Metlan ylijohtaja Hannu Raitio avauspuheessaan. Metla on mukana merkittävissä tutkimusohjelmissa, kuten Metsäklusteri Oy:ssä ja Cleen Oy:ssä.

Euroopan parlamentin joulukuussa 2009 hyväksymän ilmasto- ja energiapaketin päätökset vaikuttavat monella tavoin metsäsektoriin. Useimpien muiden rakennusmateriaalien kuin puuraaka-aineen valmistus sisältyy päästökauppaan, jolloin hiilen hinta vaikuttaa niiden kilpailukykyyn. ”Tämä antaa edun puumateriaaleille ja sitä kautta puurakentamiselle”, totesi Suomen ensimmäisen puurakenteisen toimistotalon, Metla-talon isäntä, Joensuun toimintayksikön johtaja Jari Parviainen.

Nykyisellä tuotantorakenteella ja toimintatavoilla Suomen metsäala ei menesty kansainvälisessä kilpailussa. Siksi alan on uudistuttava Kansallisen metsäohjelman (KMO) linjausten mukaisesti. Metsävaratietojärjestelmien, neuvonnan, metsätilojen koon ja rakenteen, metsäverotuksen ja koko metsälainsäädännön uudistaminen sekä metsäorganisaatioiden uudelleenjärjestely on käynnissä, jotta tulevaisuuden haasteisiin voitaisiin vastata”, painotti metsäneuvos Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Kansallinen metsäohjelma sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) metsäalan strateginen ohjelma täydentävät toisiaan alan kilpailukyvyn takaamiseksi.

 Metlan puutieteen professori Erkki Verkasalon mukaan aineettomat hyödyt ovat entistä tärkeämpiä kuluttajille, kun taas teolliset asiakkaat arvostavat edelleen tuotteiden teknistä toimivuutta ja hyvää hinta-laatusuhdetta. ”Haasteita meillä riittää. Suomalaisen tuotannon kilpailukyky riippuu mahdollisuuksista ja taidoista vastata eri asiakasryhmien tarpeisiin entistä paremmilla ja pidemmälle jalostetuilla, kotimaisesta puusta valmistetuilla tuotteilla”, totesi Verkasalo.

Tilaisuudessa puhuivat myös metsäalan strateginen johtaja Juha Ojala työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä toimitusjohtaja Jukka-Pekka Ranta Suomen Sahat ry:stä. Ojala kertoi metsäalan rakennemuutoksesta ja toimintaedellytyksistä, Ranta Suomen sahateollisuuden kehitysnäkymistä .

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi