Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 3.4.2009

Kuusen siemenpula ei helpotu lähiaikoina

Useiden huonojen siemenvuosien seurauksena kuusen siemenvarastot ovat tällä hetkellä maassamme vähäiset, mikä vaikeuttaa siemenhuoltoa ja taimituotantoa. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) uusimman ennusteen perusteella siemenpulaan ei ole odotettavissa nopeaa helpotusta, sillä myös kahden seuraavan sadon ennustetaan olevan huonoja.

Keväällä 2009 variseva kuusen siemensato on heikko lähes koko maassa. Ainoastaan Lounais-Suomessa ja paikoitellen etelärannikolla käpyjä esiintyy runsaammin. Suurimmassa osassa Suomea – Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna -linjan pohjoispuolella – kuusen käpysato on erittäin heikko.

Keväällä 2010 on odotettavissa vieläkin huonompi kuusen siemensato. Kuluneen talven aikana Metsäntutkimuslaitoksessa analysoitiin eri puolilta Suomea yli 18 000 kuusen päätesilmua, joista ainoastaan 0,5 % oli emikukkasilmuja. Siten Suomea voidaan ensi talvena luonnehtia kuusen käpykatoalueeksi (katso kuusen siemensatokartat).

Kuusen käpyjä on 2000-luvulla päästy laajamittaisesti keräämään ainoastaan syksyinä 2000 ja 2006. Jälkimmäisellä kerralla ruostesienet ja siementuholaiset turmelivat suuren osan sadosta, minkä takia siemenvarastoja kyettiin täydentämään vain jonkin verran. Pohjois-Suomessa kuusen käpyjä kerättiin myös syksyllä 2004.

Männyn siemensatonäkymät heikkenemässä

Keväällä 2009 variseva männyn siemensato on Pori-Lahti-Imatra -linjan eteläpuolella heikko.

Etelärannikolta pohjoisemmaksi siirryttäessä männyn käpymäärät vähitellen runsastuvat. Etelä-Suomen pohjoisosissa ja Keski-Suomessa männyn käpysato on enimmäkseen keskinkertainen. Eniten käpyjä esiintyy Oulun ja Lapin läänien männiköissä, mutta varsinkin Lapissa siemenet ovat itävyydeltään huonolaatuisia. Rovaniemen siemenkeskuksen (Siemen Forelia Oy) selvitysten perusteella siementen itävyysprosentti vaihtelee suuresti Kainuun alueella.

Keväällä 2010 suurimmassa osassa Suomea – Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa – männyn käpysadon ennustetaan jäävän melko heikoksi. Sen sijaan maan eteläisimmässä osassa on odotettavissa erinomainen männyn siementen varisemisvuosi, mikä luo hyvät taimettumisedellytykset männyn siemenpuualoille.

Ennuste perustuu viime kesän kukintahavaintoihin ja talven aikana tehtyihin pikkukäpylaskentoihin (katso männyn siemensatokartat).

Silmuanalyysien perusteella männyn siemensadon arvioidaan olevan keväällä 2011 varsin vaatimaton suuressa osassa maata.

Koivu kukkii keskimääräistä heikommin – poikkeuksena Kaakkois-Suomi

Koivulle ennustetaan keskimääräistä heikompaa kukintaa tälle keväälle, mikä helpottanee koivuallergikkojen oireilua. Etelä- ja Pohjois-Karjalassa koivu kukkinee vähintään keskinkertaisesti ja Kymenlaaksossa runsaasti. Lapissa koivun kukinta on hyvin vaatimatonta. Koivun siitepölyä voi levitä maahamme kaukokulkeutumana jo huhtikuussa eteläisten ilmavirtausten mukana (katso koivun siemensatokartta).

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi