Metsäntutkimuslaitos
31.3.2009


Takaisin tiedotteeseen

Kuva 2. Kuolleen pysty- ja maapuuston keskitilavuus puuntuotannon metsämaalla kehitysluokkaryhmittäin Etelä- ja Pohjois-Suomessa.

Takaisin tiedotteeseen

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi