Metsäntutkimuslaitos
Kutsu tiedotusvälineille 26.2.2009

Kutsu loppuseminaariin:

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti

Aika: perjantai 6.3.2009 klo 9-14
Paikka: Sokos Hotel Vantaa (auditorio), Hertaksentie 2, Vantaa

Kansainväliset sitoumukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja pyrkimykset lisätä energiaomavaraisuutta ovat nostaneet bioenergian merkittävään rooliin yhtenä uusiutuvan energian lähteenä. Katseet kääntyvät väistämättä metsä- ja peltobiomassojen antamiin mahdollisuuksiin. Kuinka suuret bioenergiavarat meillä on käytössämme maailmanlaajuisesti? Millaisia haasteita biomassan korjuu ja käyttö voivat kohdata? Entä millaisia ympäristövaikutuksia biopolttoaineiden lisääntyvällä käytöllä on?

Tekesin ClimBus- ja BioRefine -teknologiaohjelmien kolmen hankkeen yhteisessä avoimessa loppuseminaarissa esitellään hankkeiden tuloksia ja johtopäätöksiä. Hankkeissa on tutkittu bioenergian potentiaalia, alueellista saatavuutta, kysyntää ja kestävyyttä. Hankkeisiin ovat osallistuneet keskeiset tutkimuslaitokset.

Tervetuloa!

Seminaarin kotisivu

Lisätietoja:

   

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi