Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 3.2.2009

Metla edistää puuyrittämistä Pirkanmaalla

Metsäntutkimuslaitos kehittää Pirkanmaalaista puuyrittämistä Elinvoimainen puuverstas -hankeella, joka kestää kolme vuotta.

Pirkanmaalla on noin 400 puuteollisuuden yritystä ja niissä työskentelee noin 3000 henkilöä. Vuotuinen liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa.Välillisesti toimialan vaikutukset ovat moninkertaiset. Toimialan kehittämiseksi Metla on vuoden alussa käynnistänyt kolmivuotisen tutkimushankkeen, jota johdetaan Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon yksiköstä.

Elinvoimainen puuverstas -hankkeen tavoitteet ja pirkanmaalaisen puutuotealan strategisesti tärkeät painopistealueet ovat:

Elinvoimainen puuverstas -hanke toimii pirkanmaalaisen puutuotealan kilpailukyvyn parantamiseksi. Hanke tukee kasvuhakuisia ja tehokkaasti toimivia yrityksiä ja rohkaisee yrityksiä turvaamaan ja vahvistamaan toimintaedellytyksiään. Yrityksiä avustetaan sopivien yhteistyökumppaneiden etsimisessä. Henkilöstön ja liikkeenjohdon osaamisen vahvistamiseksi järjestetään toimialasuunnattuja seminaari- ja verstastilaisuuksia.

Elinvoimaisen puuverstaan kaikki tilaisuudet palvelevat koko toimialaa. Ajankohtaisiin asioihin pureudutaan alueellisesti tai paikallisesti järjestettävissä ideointiverstaissa ja yrittäjien osaamista vahvistavissa seminaareissa. Teemoina seminaareissa voivat olla esimerkiksi:

Yhteisissä työverstaissa keskustellaan toimialan tilanteesta, kuullaan alan asiantuntijoita ja ryhmissä etsitään alueen puutoimialan kannalta ensisijaisimmat kehittämiskohteet. Seminaareja ja työverstaita järjestetään koko Pirkanmaalla muutaman kunnan alueen yrittäjille yhteisesti. Ensimmäiset verstaat pidetään maaliskuun loppupuolella. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä tiivistetään tulevaisuudessa ja yritysten tarpeet huomioidaan entistä tehokkaammin koulutussuunnitelmissa. Verkostoitumisen edistämiseksi yritysten välistä vuoropuhelua lisätään. Vapaaehtoinen ja tarvelähtöinen yhteydenpito parantaa yritysten välistä yhteistyötä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi