Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 30.1.2009

Väitös: Jari Perttunen, Puun rakenteen ja toiminnan malli LIGNUM

Tutkija, FM Jari Perttunen on väitöskirjassaan tutkinut miten puun rakenteen ja toiminnan mallit auttavat ymmärtämään puiden kasvua ja kehitystä.

LIGNUM-mallissa puu koostuu alkeisosista, joiden avulla voidaan hallita sekä puun kolmiulotteinen latvusrakenne että elintoiminnot. Latvusrakenne kuvataan rungon tai oksan osien, haarautumispisteiden ja silmujen avulla.

Erikoista aikaisempiin malleihin verrattuna LIGNUMissa on sekä puun latvusrakenteen että elintoimintojen (yhteyttäminen, hengitys) kuvaaminen yksityiskohtaisella tasolla samanaikaisesti. Aikaisemmin näitä kahta asiaa on tutkittu pitkälti erikseen. Kun rakenteen ja toiminnan kuvaukset voidaan yhdistää samaan malliin, päästään entistä syvemmälle kasvun ongelmien tutkimisessa.

LIGNUMin kaltaisella mallilla on mahdollista tehdä synteesi aiemmin erillisinä tarkastelluista asioista ja ymmärtää puun kasvun ilmiöitä uudella tasolla. Mallin avulla on mahdollista tehdä ”mitä-jos” kysymyksiä, esim. haarautumisen vaikutus puun kasvuun. Mallisssa voidaan myös koota yhteen erillisiä puita koskevia tutkimustuloksia ja tutkia yksittäisten tekijöiden vaikutusta kokonaisuuteen, kuten latvuksen rakenteen ja tuotoksen välistä yhteyttä.

Väitöstilaisuus: Perjantai 13.2.2009 klo 12
Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, Sali E

Vastaväittäjänä on Tohtori Christophe Godin, The French National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA), France ja kustoksena professori Raimo P. Hämäläinen, Teknillinen korkeakoulu .

Julkaisu: Perttunen, Jari 2009. The LIGNUM functional-structural tree model

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi