Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 22.12.2008

Pohjoisten metsien monikäytön tutkimus vahvistuu Metlassa - Anne Tolvanen metsäekologian professoriksi

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta nimitti 19.12.2008 dosentti, FT Anne Tolvasen metsäekologian professorin virkaan 1.2.2009–31.1.2014 väliseksi ajaksi. Viran erityisalana on pohjoisten metsien monikäyttöä tukeva metsäekologia. Professuuri on Metsäntutkimuslaitoksen ja Oulun yliopiston yhteinen ja liittyy myös pohjoismaiseen NorNet –yhteistyöhön. Virkaa hoidetaan Metlan Muhoksen toimintayksikössä.

Virka tukee erityisesti pohjoisten metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamista tavoitteena ymmärtää metsänuudistamisen ja metsien kasvun ekologiset edellytykset äärevissä ja muuttuvissa luonnonolosuhteissa. Tavoitteena on tuottaa tietoa ekologisesti kestävistä hoitomenetelmistä metsille, missä puuntuotannon lisäksi on muuta monikäyttöä, etenkin matkailullista ja poronhoidollista talouskäyttöä.

Professori Anne Tolvasen tieteellinen tuotanto liittyy erityisesti kasvien populaatiodynamiikkaan ja kasviekologiaan pohjoisissa metsäekosysteemeissä. Hän on tehnyt tutkimusta myös liittyen metsien ennallistamiseen, kestävän luontomatkailun ekologisiin edellytyksiin sekä ilmastonmuutokseen.

Anne Tolvanen on 43-vuotias ja on väitellyt Oulun yliopistossa 1989 ekologisen kasvitieteen alalta. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Oulun yliopistossa, Lapin yliopistossa ja akatemiatutkijana. Metsäntutkimuslaitoksessa hän on työskennellyt vuodesta 2003.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi