Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 2.12.2008

Kutsu Metsäntutkimuslaitoksen tiedotustilaisuuteen:

Mittava tutkimusmääräraha bioenergian tutkimukseen

Aika: 3.12.2008 kello 10.00
Paikka: Metlan Kannuksen toimintayksikkö (Silmäjärventie 2, Kannus)

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtama bioenergia-alan tutkimuskonsortio on saanut noin 4,5 miljoonan euron määrärahan kolmivuotiseen yhteispohjoismaiseen tutkimushankkeeseen, jossa edistetään metsäbiomassojen käyttöä ja sekä tuotteiden että palvelujen arvonnousua metsäenergian tuotantoketjussa.

Hankkeessa etsitään uusia yritysmalleja energiaosuuskunnille ja metsäkoneurakoitsijoille. Tavoitteena on myös parantaa lämpölaitosten polttoaineiden laatua ja tehokkuuta, vähentää päästöjä, ja ohjeistaa polttoon liittyviä käytäntöjä.

Kohderyhminä ovat metsänomistajat, lämpölaitosten hoitajat, koneyrittäjät ja muut metsien hoidon ammattilaiset. Tavoitteena on myös lisätä alueiden välistä verkostoitumista ja tiedonvaihtoa.

Hankkeen tavoitteena on tutkimuksen keinoin edistää Euroopan Unionin ilmasto tavoitteiden toteutumista Keski-Pohjanmaan, Nordlandin, Västerbottenin ja Västernorrlandin alueilla, joissa metsät ovat huomattavin bioenergian lähde. Alueiden puuvaroja voidaan näin ollen käyttää korvaamaan fossiilisia polttoaineita, sekä edistämään työllisyyttä ja yritystoimintaa.

Hankkeen päärahoittajat ovat EU Botnia-Atlantica-alueohjelma, Pohjanmaanliitto, Västerbottenin lääninhallitus, Västernorrlandin lääninhallitus, Nordland:n maakunta, Norjan maatalousministeriön Det konglige landbruks- og matdepartement.

Keski-Pohjanmaalta hankkeeseen osallistuvat Metlan lisäksi Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikkö Centria ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitto. Ruotsalaistoimijat ovat Ruotsin maatalousyliopisto (SLU), Uumajan yliopisto ja BioRegion?-Västernorrland. Norjasta hankkeessa ovat mukana Metsänomistajien järjestö Allskog AB ja Norjan metsäntutkimuslaitos Skog og Landskap.

Metlassa hanketta koordinoi Kannuksen toimintayksikkö.

Media on tervetullut tiedotustilaisuuteen Metlan Kannuksen yksikössä 3.12.2008 klo 10.

Tilaisuuden puheenjohtajana on Kannuksen yksikön johtaja Jussi Saramäki, ja hankkeen esittelee tutkija, MMT Juha Nurmi. Tilaisuudessa on paikalla myös Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton edustaja sekä kotimaisia yhteistyökumppaneita.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi