Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 31.10.2008

Metinfo Tilastopalvelu uudistettu

Metlan Metinfo Tilastopalvelusta on julkaistu uudistettu versio. Uudessa versiossa on parannettu palvelun käytettävyyttä ja tilastotietojen hakutoimintoja. Samalla palvelu on saanut uuden visuaalisen ilmeen.

Metinfo Tilastopalvelu on nettikanava ajantasaiseen metsätilastotietoon. Palvelu sisältää keskeiset metsätilastot jatkuvasti päivittyvinä aikasarjoina. Aihealueet kattavat mm. puumarkkinat, hakkuut, metsäteollisuuden ulkomaankaupan, metsänhoitotyöt ja metsäteollisuuden puunkäytön. Tilastopalvelusta löytyvät myös sähköiset versiot Metlan Metsätilastotiedotteista, Metsätilastollisesta vuosikirjasta ja Metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Uutena tietosisältönä Tilastopalvelussa ovat mukana metsien suojelualuetilastot, jotka löytyvät kaikille avoimien tilastojen osasta.

Metinfo Tilastopalvelun käyttö edellyttää lisenssin hankkimista. Palveluun voi tutustua ilmaisella koekäytöllä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi