Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 30.10.2008

Väitös: Harri Hautala: Terrestrinen kasviekologia

Tutkija, FM Harri Hautala on selvittänyt väitöstutkimuksessaan boreaalisten metsiköiden kasvillisuuden palautumista kahdentyyppisen ihmisperäisen häiriön jälkeen. Tutkitut häiriöt olivat säästöpuuhakkuu ja maanmuokkaus sekä aluskasvillisuuskerrosten kokeellinen poisto. Hautalan väitöskirja "Disturbance in boreal spruce forest - immediate dynamics from stand to understorey level" tarkastetaan perjantaina 31. lokakuuta kello 12.00 Helsingin yliopiston biotieteellisessä tiedekunnassa.

Ihmisperäisten häiriöiden yleistyminen pitäisi ottaa huomioon suunniteltaessa metsätaloudellisia toimenpiteitä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nykyistä käytäntöä suurempien säästöpuuryhmien jättäminen, erityisesti soistuneisiin kuusikoihin, on ekologisessa mielessä suositeltavaa. Säästöpuuryhmät tukevat lahopuusta riippuvaisen eliöstön jatkumoa metsän uudistumisvaiheen aikana. Hakkuualueiden äestämisen voisi korvata jollain pistemuokkausmenetelmällä.

Vastaväittäjänä on professori Jari Kouki, Joensuun yliopisto, ja kustoksena on professori Heikki Hirvonen.

Julkaisu: Hautala, Harri 2008. Disturbance in boreal spruce forest – immediate dynamics from stand to understorey level. University of Helsinki, Department of Biological and Environmental Sciences. Dissertationes Forestales 74 .

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi