Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 15.10.2008

Metlan johtokunta seisoo esityksensä takana

Metlan johtokunnan näkemyksistä ja kannasta erityisesti koskien Metlan rakenteellista uudistamista on valitettavasti liikkunut viime aikoina vääriä tietoja, jotka haluamme oikaista.

Liikkeellä on ollut sellainen "tieto", että Metlan johtokunta ei enää täysin seisoisi kokouksessaan 18.12.2007 tekemänsä esityksen (Metlan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantaminen vuosina 2008-2011) takana. Tuolloin Metla esitti ministeriölle tarkkaan harkitun uudistuspaketin, johon kuului mm toimintojen keskittäminen nykyiseltä yhdeksältä paikkakunnalta kuudelle. Toimenpiteillä vahvistetaan tutkimusta alueellisesti kasvattamalla jäljelle jäävien yksiköiden tutkimuksen kriittistä massaa, kevennetään kulurakennetta ja infrastruktuurin kustannuksia sekä keskitetään resursseja ydintoimintoihin. Päätösesitystä valmisteltiin Metlan johdon ja johtokunnan tiiviinä yhteistyönä ja siitä päätettiin johtokunnassa perusteellisen käsittelyn jälkeen.

Metlan johtokunta on viimeksi kokouksessaan 1.10.2008 käsitellyt alueyksikköuudistusta aiemmin tehdyn esityksen pohjalta eikä katso esiin tulleen mitään sellaista, jonka perusteella esitystä olisi syytä muuttaa tai siitä olisi syytä peräytyä. Metla seisoo ministeriölle tekemänsä esityksensä takana. Kokouksessa käydyssä keskustelussa korostettiin sitä, että kyseeessä on Metlan esitys, josta johtokunta osana Metlaa ja sen korkeimpana päättävänä elimenä on tehnyt päätöksensä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi