Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 7.10.2008

Luontomatkailun kehittäminen edellyttää maisema-arvokaupan yleistymistä

Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat ovat tehneet aloitteen maisema-arvokaupan toimintamallien kehittämisestä. Maisema-arvokaupan tavoitteena on maksaa maanomistajalle korvausta, kun hän antaa alueensa matkailukäyttöön ja sitoutuu hoitamaan aluetta siten, että sen virkistysarvot säilyvät. Yrittäjällä on puolestaan oikeus käyttää aluetta matkailun yritystoimintaan.

Tutkijat ehdottavat, että korvauskäytäntöjä voidaan kehittää niin, että matkailupalvelujen käyttäjät maksavat niistä suoraan palvelujen tarjoajille. Tämä mahdollistaa markkinalähtöisen ja kustannustehokkaan toimintamallin, jossa maisema-arvojen ostajana voi valtion sijaan olla yksityishenkilö, kunta tai yrittäjä. Yrittäjä puolestaan voi sisällyttää palveluihinsa kehittämismaksun, josta kertyvillä varoilla kauppa rahoitetaan.

Maisema- ja virkistysalueita käyttävät yrittäjät määrittelevät maisemallisesti arvokkaat kohteet, jotka pyritään hankkimaan matkailukäyttöön. Toimitamallissa maanomistajat tarjoavat vapaaehtoisesti maa-alueitaan ja saavat matkailukäytöstä rahallista korvausta. Sopimuksessa määritellään muun muassa kaupan voimassaoloaika, metsien hoitotapa ja se miten aluetta hyödynnetään matkailun yritystoiminnassa.

Toimintamallissa pyritään tavoittamaan useita maanomistajia laajojen maisema-alueiden saamiseksi luontomatkailun käyttöön. Ostajana kauppaneuvotteluissa voi toimia yksittäisen yrittäjän sijaan sovittu organisaatio, joka vastaa myös korvausten maksamisesta. Välittäjäorganisaatio kerää toimintaan tarvittavat rahat alueen yrittäjiltä.

Aiemmin Suomessa esitetyissä toimintamalleissa tavoitteena ovat olleet maanomistajan ja maiseman hyödyntäjän väliset tapauskohtaiset sopimukset. Luontomatkailun kehittämiseksi tarvitaan kuitenkin yksittäisten sopimusten sijaan laajempia toiminta- ja rahoitusmalleja, joiden perusteella yksityismaiden matkailukäytöstä voidaan sopia pitkällä aikavälillä.

Yksityismaiden saaminen maisema-arvokaupan piiriin edellyttää, että maanomistaja saa kaupasta rahallista tuloa. Mikäli maisema-arvokauppa on maanomistajalle varteenotettava vaihtoehto, käytännön yleistyminen luo mahdollisuuksia luontomatkailun kehittämiseen ja metsiin kohdistuvien eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen. Toimintamallin kehittäminen edellyttää myös jokamiehen oikeuksien ja kaupallisen matkailutoiminnan välisten suhteiden selvittämistä.

Metlan tutkijat esittävät näkemyksiään ”Maisema- ja virkistysarvokauppa: Eri maiden kokemuksia ja lähtökohtia suomalaisen käytännön kehittämiseen” –julkaisussa. Julkaisuun on koottu myös eri maissa käytössä olevia maisema-arvokauppakäytäntöjä.

Julkaisu: Metlan työraportteja 81 - Maisema- ja virkistysarvokauppa: Eri maiden kokemuksia ja lähtökohtia suomalaisen käytännön kehittämiselle

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi