Metsäntutkimuslaitos
Kutsu 6.10.2008

Kutsu tiedotusvälineille:

Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto ja Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeiden avausseminaari

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistynyt kaksi energia-alan hanketta, jotka järjestävät yhteisen avausseminaarin kutsuvieraille Metlan Muhoksen toimintayksikössä 7.10.2008 kello 17.00-20.00. Tilaisuuteen tuo valtioneuvoston tervehdyksen elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, joka kertoo valtion ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta.

Seminaarissa Metlan ylijohtaja Hannu Raitio kertoo metsäenergiasta tutkimushaasteena ja Metlan tutkimusjohtaja Leena Paavilainen esittelee Metlan Bioenergiaa metsistä –tutkimusohjelmaa. Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Tuomo Palokangas puhuu energiasta osana maakunnan kehittämisstrategiaa ja Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen esittelee yliopiston ja sektoritutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Seminaarin päätössanat lausuu kansanedustaja Antti Rantakangas.

Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto -hanke edistää energia-alan hanketoimintaa, välittää tutkimustietoa ja järjestää alan tapahtumia. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Metlan Muhoksen yksikkö. Oulunkaaren seutukunnassa toimiva Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke tarjoaa energia-alan liiketoiminnan kehittämispalveluja yrityksille. Molempia hankkeita rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR), kunnat ja yksityiset yritykset.

Hankkeiden taustalla on Pohjois-Pohjanmaan liiton laatima energiastrategia, joka linjaa maakunnan energiapolitiikan tavoitteita. Näitä ovat muun muassa uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energian kulutuksesta aiheutuvien päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Energia-alan vahvistuminen edistää alueen työllisyyttä ja kasvua. Alalle toivotaan syntyvän uusia työpaikkoja etenkin energiateknologian tuotantoon.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi