Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 30.09.2008

Tervalepän siemenviljelys perustettu Ahvenanmaalle

Jalostettua tervalepän siementä taimikasvatukseen tuottava siemenviljelys on perustettu Ahvenanmaalle Jomalan kuntaan. Siemenviljelyksen on suunnitellut Metsäntutkimuslaitos ja sen omistaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kyseessä on saarimaakunnan ensimmäinen metsäpuiden siemenviljelys ja kolmas tervalepän siemenviljelys maassamme.

Uusi Jomalan siemenviljelys, sv 448, alkaa ensi vuosikymmenellä tuottaa tervalepän siementä metsänviljelyyn paitsi Ahvenanmaalle niin myös Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolle ja lounaissaaristoon eli alueille, joissa tervaleppä on maassamme kaikkein yleisin. Lisäksi siementä voidaan viedä myös Ruotsiin, lähinnä Uplannin rannikolle.

Siemenviljelyshankkeen esivalmistelu aloitettiin vuonna 2004 hankkimalla tietoa hyvälaatuisten tervalepikoiden sijainnista yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen sekä Lounais-Suomen ja Rannikon metsäkeskusten kanssa. Tarkastuskäyntien yhteydessä kesällä 2005 parhaista metsiköistä valittiin niiden parhaita puuyksilöitä ns. pluspuiksi. Kevättalvella 2006 näistä pluspuista käytiin keräämässä oksia, jotka vietiin kylmäsäilytykseen Metlan Haapastensyrjän jalostusasemalle Lopelle. Myöhemmin keväällä oksat vartettiin perusrunkoihin eli liitettiin nuorten taimien latvoihin. Menetelmä on sama jota käytetään myös muiden metsäpuiden sekä hedelmäpuiden lisäyksessä.

Vartetaimia kasvatettiin jalostusaseman taimitarhalla kaksi vuotta. Jomalan siemenviljelykseen taimet istutettiin viime keväänä. Kuivasta keväästä huolimatta suurin osa taimista on lähtenyt hyvin kasvuun.

Jomalan siemenviljelyksen pinta-ala on noin 0,6 hehtaaria. Vartetaimet on istutettu hyvin harvaan asentoon, noin 8 metrin välein. Väljyydellä edistetään puiden runsasta kukkimista ja helpotetaan siemenen keräystä. Vartetaimia siemenviljelyksellä on 100 kpl ja ne edustavat 24 eri pluspuuta.

Ensimmäistä siemensatoa odotetaan Jomalan siemenviljelyksestä noin viiden vuoden kuluttua. Kahdesta muusta tervalepän siemenviljelyksestä, Siemen Forelia Oy:n v. 2006 perustamista Hollolan ja Muuramen siemenviljelyksistä siementä arvioidaan saatavan Etelä- ja Keski-Suomeen jo v. 2011. Siihen asti taimia kasvatetaan siemenistä, jotka ovat peräisin siemenkeräysmetsiköistä tai muista hyviksi tiedetyistä metsiköistä.

Tervaleppä on nopeakasvuinen, mutta kasvupaikan suhteen vaatelias puulaji. Sitä voidaan kasvattaa runsasravinteisilla ja kosteilla metsämailla ja pelloilla sekä tulvamailla. Tervaleppä on arvostettu huonekalu- ja puusepänteollisuuden raaka-aine ja suosittu materiaali myös paneeliksi ja saunanlauteiksi.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi