Metsäntutkimuslaitos
Meddelande 30.09.2008

Fröplantage för klibbal på Åland

I Jomala kommun på Åland har man anlagt en fröplantage som producerar förädlade klibbalsfrön för uppdrivning av plantor. Plantagen har planerats av Skogsforskningsinstitutet och ägs av Ålands landskapsregering. Det rör sig om ölandskapets första fröplantage för skogsträd och Finlands tredje fröplantage för klibbal.

Den nya fröplantagen i Jomala, sv 448, börjar under nästa decennium producera klibbalsfrön för skogsodling inte bara på Åland utan även längs kusten i Nyland och Egentliga Finland och i sydvästra skärgården, det vill säga i de trakter där klibbalen är allra vanligast i vårt land. Frön kan också exporteras till Sverige, närmast till Upplandskusten.

Förberedelserna för plantageprojektet började 2004 genom att man tillsammans med Ålands landskapsregering och Sydvästra Finlands och Kustens skogscentraler tog reda på var det fanns högklassiga klibbalsbestånd. I samband med inspektionsbesök sommaren 2005 valde man ut de bästa individerna i de bästa bestånden till s.k. plusträd. Vårvintern 2006 samlade man in kvistar från de här plusträden och förde dem till Metlas förädlingsstation Haapastensyrjä i Loppis för kylförvaring. Senare på våren ympade man kvistarna på grundstammar, dvs. satte fast dem i topparna på unga plantor. Metoden är densamma som används vid förökning av andra skogsträd och fruktträd.

Ympplantorna odlades i förädlingsstationens plantskola i två år. I våras planterades de ut på fröplantagen i Jomala. Trots den torra våren har de flesta plantorna tagit sig bra.

Fröplantagen i Jomala har en areal på cirka 0,6 hektar. Ympplantorna har planterats ut mycket glest, med cirka 8 meters mellanrum. Detta gynnar en rik blomning och underlättar insamlingen av frön. Fröplantagen har 100 ympplantor som representerar 24 olika plusträd.

Den första fröskörden från fröplantagen i Jomala väntas om cirka fem år. Från de två andra fröplantagerna för klibbal som Siemen Forelia Oy anlade i Hollola och Muurame 2006 väntas fröskörd för södra och mellersta Finland redan 2011. Fram till dess driver man upp plantor från frön som härstammar från frötäktsbestånd eller andra bestånd som man vet är bra.

Klibbalen är ett snabbväxande trädslag men krävande i fråga om ståndorten. Den kan odlas på näringsrika och fuktiga skogsmarker och åkrar samt översvämningsmark. Klibbalen är en uppskattad råvara för möbel- och snickeriindustrin och även ett populärt material för panel och bastulavar.

Mer information:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi