Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 26.08.2008

Kattavin koivukirja kautta aikojen

Monipuolisessa teoksessa "Koivun kasvatus ja käyttö" käydään läpi koivun asema metsäpuuna, sen biologiset ja ekologiset ominaisuudet, kasvatus ja uudistaminen. Kirjassa on käsitelty myös koivuvarat ja raaka-aineen
ominaisuudet sekä hankinta ja käyttö eri tarkoituksiin.

Suomen kansallispuulle on kysyntää sekä teollisuudessa että luonnon ja maiseman rikastuttajana. Laadultaan parhaat koivutukit kasvavat Suomessa, mikäli taimikot hoidetaan ja puustot harvennetaan. Rauduskoivu on kiitollinen viljelypuu, vaikeuksia koituu vain hirvistä ja myyristä.

Vaalean ja kestävän puuaineen vuoksi hyvälaatuisista koivutukeista saadaan erinomaista raaka-ainetta huonekaluihin ja sisustukseen. Kuitupuuna koivu on kysyttyä mm. toimistopapereihin ja elintarvikepakkauksiin. Koivua on metsissämme
yli 300 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaan kantorahatuloista on koivusta peräisin alle 10 %. Tuonnin vuoksi metsäteollisuutemme tuotannosta peräti 20 % on kuitenkin perustunut koivuun. Tuonnin vaikeutuminen lisää kiinnostusta kotimaisen koivun kasvatukseen ja saatavuuteen. Myös muutokset metsien hoidossa ja ilmastossa ovat lisänneet tiedon tarvetta.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metlan) tutkijat ovat koonneet koivusta kertyneen tutkimustiedon ja pitkäaikaiset käytännön kokemukset yksiin kansiin. Näin kattavaa kirjaa koivusta ei ole aikaisemmin kirjoitettu. Lukijalle annetaan hyvät ja ajantasaiset perustiedot koivusta puulajina ja raaka-aineena sekä osana tuottavaa ja monimuotoista metsäluontoa.

kirja

Kirja sopii metsä- ja ympäristönhoidon sekä puunhankinnan ja -käytön
ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Kattavana teoksena se sopii myös
metsänomistajille ja koivusta muutoin kiinnostuneille lukijoille.

Niemistö, P., Viherä-Aarnio, A., Velling, P., Heräjärvi, H. &
Verkasalo, E. (toim.)
Koivun kasvatus ja käyttö
Metsäkustannus 2008. nid. 254 s. 38 euroa.
ISBN 978-952-5694-12-3

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi