Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 25.8.2008

Metlan Suonenjoen toimintayksikkö 40 vuotta – pyöreitä vuosia juhlitaan metsätaimituotanto- ja metsänviljelyseminaarissa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Suonenjoen toimintayksikkö järjestää 26.8.2008 metsätaimituotantoa ja metsänviljelyä käsittelevän kansainvälisen kutsuseminaarin. Seminaari juhlistaa yksikön 40-vuotista toimintaa. Seminaarissa kuullaan Metlan tutkijoiden lisäksi kahta kansainvälistä alan huippuasiantuntijaa, Ph.D. Thomas D. Landista ja Ph.D.R. Kasten Dumroesea Yhdysvalloista. Seminaari järjestetään Suonenjoen toimintayksikössä ja sen avaa Metlan tutkimusjohtaja Pasi Puttonen.

Luotettavaa metsänviljelytutkimusta jo 40 vuotta.

Suonenjoen toimintayksikkö perustettiin vuonna 1968 alun perin maastoaikaan tutkijoita palvelevaksi tukikohdaksi. Metsänviljelytutkimuksen ympärille virinnyt toiminta veti metsäntutkijoita puoleensa kuitenkin niin runsaasti, että melko pian tarvittiin laajempia toimintatiloja. Uuden asemarakennuksen avajaisia vietettiin vuonna 1972. Aseman osaamisalue laajeni metsäpatologiaan, metsäteknologiaan, resistenssijalostukseen, metsämaatieteeseen, entomologiaan, metsäsuunnitteluun ja ekofysiologiaan. Vuonna 1975 aloitettu metsäteknologian tutkimus laajeni käsittämään taimitarhateknologian, puunkorjuun ja metsätyön ergonomian.

1980- ja 1990-luku olivat voimakasta kasvun aikaa ja uusia tiloja rakennettiin tiuhaan tahtiin. Uusi lisärakennus, tutkimuskasvihuone, laboratoriotilat ja taimituotantohalli ovat olleet ehdoton edellytys korkeatasoiselle tutkimukselle. Viimeisimpänä uudistuksena yksikköön on perustettu siemenlaboratorio 2000-luvun alkupuolella.

Toimintayksikkö on viime aikoina profiloitunut selkeästi metsänviljelyn tutkimusyksiköksi, jota tukee tutkijoiden, tutkimushenkilökunnan, laboratorioiden ja tutkimustaimitarhan muodostama kokonaisuus. Metsänviljelytutkimuksen tehtävänä on parantaa uudistamisketjun laatua tutkimalla siemen- ja taimituotannon sekä kylvön ja istutuksen perusteita viljelystä taimikon ensiharvennukseen. Taimituotantomäärä, noin 1,5 miljoonaa tainta, mahdollistaa alan tutkimuksen ja tulosten pilotoinnin käytännön oloissa. Taimista pääosa myydään metsänhoitoyhdistyksille ja metsäyhtiöille. Taimitarhaosaamiseen liittyy taimitarhojen tietopalvelu, joka välittää tutkimustietoa alan toimijoille.

Suonenjoen yksikkö hoitaa Metlan viranomaistehtävinä kasvinsuojeluaineiden tarkastusta, metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastoa sekä myyrätuhojen seurantaa. Suonenjoelta koordinoidaan Metlan tutkimusohjelmista kahta, Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa sekä Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu.

Kuva:Metla/Erkki Oksanen

Nykyään Suonenjoen Juntintiellä sijaitsevassa yksikössä työskentelee viitisenkymmentä henkilöä, joista tutkijoita on 19. Vakinaisia henkilöstöstä on 45. Vuodesta 1990 alkaen toimintayksikön johtajana on toiminut MMT Heikki Smolander.

Seminaariesitelmät 26.8.2008

Lisätiedot:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi