Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 18.8.2008

Metlalle uusi männyn pluspuiden kloonikokoelma

Metlan Punkaharjun toimintayksikössä istutetaan parhaillaan uutta männyn pluspuiden kloonikokoelmaa, josta tulee metsänjalostuksen keskeinen resurssi vuosikymmeniksi eteenpäin. Sen tavoitteena on tulevaisuuden metsänviljelyaineiston laadun parantaminen.

Kloonikokoelma istutetaan Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen yhdessä hoitamaan tutkimuspuistoon Punkaharjulla. Neljäntoista hehtaarin laajuinen pluspuukokoelmien keskittymä on yksi tärkeimmistä metsänjalostuksen aineistovarannoista maassamme.

Vanhimmat kokoelmat ovat nyt täyttäneet tehtävänsä, joten ne on lopetettu ja alue käytetään uuden kloonikokoelman perustamiseen. Uuteen kokoelmaan taltioitavat lähes 350 emopuuta on valittu hyvän laatunsa ja kasvunsa perusteella noin 30 vuotta vanhoista koeviljelyksistä.

Varttaminen ja vartteiden alkukasvatus on tehty Metlan Haapastensyrjän jalostuskoeasemalla. Vartteiden kehittymisen nopeuttamiseksi kokoelma-aluetta hoidetaan intensiivisesti. Risteytyksiä nyt istutettavissa, 2-4 -vuotiaissa vartteissa päästään tekemään jo noin kymmenen vuoden kuluttua. Kaikkiaan kokoelmaan tulee yli 2000 vartetta.

Kokoelmat ja niissä tehtävät risteytykset palvelevat valtakunnallista metsänjalostusohjelmaa, joka kuuluu Metsäntutkimuslaitoksen viranomaistehtäviin.

Metsänjalostuksen tarkoituksena on tuottaa metsänviljelymateriaalia, joka on perinnölliseltä laadultaan ja kasvultaan parempaa kuin luonnonmetsistä saatava aineisto. Metsänjalostus alkoi Suomessa 1940-luvun lopulla pluspuuvalinnalla luonnonmetsistä. Pluspuista kerätyt varteoksat on vartettu siemenviljelyksiin tuottamaan siementä käytännön metsänviljelyyn. Samalla ne on vartettu kloonikokoelmiin metsänjalostuksen ja tutkimuksen tarpeita varten.

Männyn jalostetulla metsänviljelyaineistolla on jo saavutettu tilavuuskasvussa keskimäärin 15–20 prosentin parannus metsikköaineistoon verrattuna, samalla kun puiden laatu on selvästi parantunut. Nyt perustettavan kloonikokoelman puiden avulla saadaan tulevaisuudessa entistä parempaa metsänviljelyaineistoa. Tutkimuspuisto, johon kloonikokoelma istutetaan, on osa Metsähallituksen hallinnoimaa valtakunnallista tutkimusmetsäverkkoa.

Vartteiden istutus alkaa Punkaharjulla (Finlandiantie 18) tänään maanantaina 18.8. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleet seuraamaan istutustoimia ja kuulemaan lisää aiheesta tiistaina 19.8. klo 12.

Lisätiedot:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi