Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 29.7.2008

Energiatoimisto edistää energia-alaa Pohjois-Pohjanmaalla

Metlan Muhoksen toimintayksikköön on perustettu Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto. Se toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiaa, joka on laadittu maakunnan energiatoimialan vahvistamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Energiatoimisto-hanketta vetää FT Eija-Riitta Hämäläinen, joka siirtyi tehtävään Medipolis GMP:n tuotekehityspäällikön tehtävästä.

Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto edistää alan hanketoimintaa, kehittää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä järjestää energia-alan tapahtumia. Energiatoimisto välittää tutkimustietoa ja antaa myös neuvoja energiaan liittyvissä kysymyksissä niin energian tuottajille kuin kuluttajillekin. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Metlan Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman, Oulunkaaren Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeen sekä maakunnan muiden energiatoimijoiden kanssa.

Energiatoimiston työ edistää sekä kansallisia että kansainvälisiä energia- ja ilmastotavoitteita, joita ovat mm. uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Hanke kestää vuoden 2010 loppuun. Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) rahoittaa siitä 70 % ja kunnat sekä yksityiset yritykset 30 %.

Lisätiedot:

Vipuvoimaa EU:lta         Pohjois-Pohjanmaan liitto         Euroopan aluekehitysrahasto

 

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi