Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 25.6.2008

Venäjän metsäsektorin merkitys korostuu
- Suomalais–venäläisten tutkimushankkeiden tuloksia esiteltiin Pietarissa

Luoteis-Venäjän metsäsektorin kehitykseen liittyvien suomalais–venäläisten tutkimushankkeiden tuloksia ja johtopäätöksiä esiteltiin 25.6.2008 Pietarissa järjestetyssä ”Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä” -seminaarissa. Puheenvuoroissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, kuten Venäjän uuden metsälain tavoitteita, toimeenpanoa ja rahoitusta, metsäsektorin reformia, puunkorjuun haasteita sekä venäläisen puun laatua. Venäjän tärkeä rooli puuraaka-aineen tuottajana sekä merkitys kasvavana markkina-alueena kävi ilmi useissa puheenvuoroissa.

Venäjällä on tärkeä rooli puuraaka-aineen toimittajana Itämeren alueen ja erityisesti Suomen metsäsektorin yrityksille. Venäjä on myös kiinnostava kohde ulkomaisille metsäteollisuusinvestoinneille monien tuotannontekijöiden ja markkinoiden houkuttelevuuden vuoksi. Korkeampaan jalostusarvoon tähtäävän teollisuuspolitiikan seurauksena Venäjän merkitys on kuitenkin muuttumassa. Politiikan vaikutukset ulottuvat muun muassa metsäteollisuuden puuhuoltoon useissa maissa sekä kilpailuun metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilla. Venäjästä on toisaalta tulossa tärkeä markkina-alue metsäteollisuustuotteille voimakkaan talouskasvun ja elintason nousun seurauksena. Tutkimuskohteena Luoteis-Venäjän metsäsektori on kiinnostava.

”Monipuolisen tutkimustoiminnan kautta olemme päässeet paremmin sisälle Venäjän metsäsektorin eri osa-alueisiin. Tutkimuksen avulla myös Suomen metsäsektori pystyy paremmin varautumaan ja sopeutumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin”, totesi Metlan kansainvälisen metsätalouden tutkimuksen professori Timo Karjalainen seminaarin avauspuheenvuorossaan. Tutkimuksen kautta saadun tiedon toivotaan auttavan Venäjän metsäsektoria kestävään kehitykseen.

Seminaarissa kuultiin Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoiden sekä Joensuun yliopiston, Petroskoin yliopiston, Luoteis-Venäjän federatiivisen alueen metsäosaston ja Suomen Moskovan suurlähetystön edustajien esitelmät.

Metsäntutkimuslaitoksen koordinoimiin tutkimushankkeisiin on osallistunut useita organisaatioita sekä Suomesta että Venäjältä, ja niiden rahoitukseen ovat osallistuneet muun muassa Suomen Akatemia, Maa- ja metsätalousministeriö, Euregio Karelia Naapuruusohjelma, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja useat suomalaisyritykset.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi