Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 19.6.2008

Mustikasta odotettavissa paikoin runsas sato

Mustikankukkia on keskimääräistä enemmän koko maassa. Kokonaistilanne on hyvä, mutta Etelä-Suomessa ja Suomenselän alueella halla on vaurioittanut mustikkakasvustoja. Tämä ilmenee Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) valtakunnallisesta ennusteesta.

Mustikan kukinta alkoi Etelä-Suomessa Virolahdella, Tammisaaressa, Laitilassa ja Paimiossa 12.–13.5.2008, viikkoa aiemmin kuin viime vuonna samoilla alueilla. Toukokuun puolivälissä 14.–15.5. esiintyi ankaraa hallaa Lounais-Suomessa (Lavia, Siikainen, Laitila) ja Suomenselän eteläosista Parkanosta aina Ähtäriin ja Isokyröön asti. Ankaran hallan alueita esiintyi myös Lammilla ja Mikkelin ympäristössä.

Toukokuun jälkipuoliskollakin maan pinnassa esiintyi hallaa useina öinä, mutta lämpötila laski vain paikoin alle -4,5 Celsius-asteen, mitä voidaan pitää mustikan kukkien paleltumisen raja-arvona. Hallojen lisäksi toukokuun säitä leimasi kuivuus, sademäärä jäi paikoin puoleen normaaleista pitkän ajan keskiarvoluvuista.

Isoja pölyttäjähyönteisiä on esiintynyt metsissä vähän koko valtakunnan alueella, mutta kesäkuun puolivälissä mustikkakasvustoihin on ilmestynyt monia pieniä hyönteisiä, kuten kaksisiipisten lahkon kukkakärpäsiä.

Mustikan kukinta eteni hitaasti, marja kypsyy poimittavaksi heinäkuun puolenvälin jälkeen
Toukokuun suotuisan alun jälkeen luonto pani jarrut päälle, ja mustikan kukinta jatkoi etenemistään kohti pohjoista normaalia hitaammin. Kesäkuun ensimmäisen viikon aikana (1.–7.6.) kukinta oli saavuttanut lännessä Oulun korkeuden, idässä kukinta ulottui Kuhmon korkeudelle saakka. Kesäkuun puoliväliin mennessä kukinta on edennyt Lapin lääniin, lännessä Kolarin korkeudelle.

Puuston suojassa sekä suurten (Saimaa, Päijänne) että pienempienkin järvien ja lampien rantametsissä hallaa ei ole esiintynyt. Tällä hetkellä mustikka on näillä alueilla raakileilla, joten pölytys näyttää onnistuneen.

Marjaennusteen pohjana olevilta neliömetrin suuruisilta koeruuduilta on laskettu Etelä- ja Keski-Suomesta sekä Kainuusta 18.6. mennessä keskimäärin 222 kukkaa 200 koeruudulta. Viime vuonna vastaava luku oli 164 kukkaa ja vuonna 2006 vain 128 kukkaa. Tänä vuonna kukkien määrän keskiarvoa nostaa muutamissa tutkimusmetsissä lasketut erittäin runsaat kukkien määrät, jopa yli 300 kappaletta neliömetrillä.

Viime vuonna mustikan kukinta-aikana ei esiintynyt halloja, ja pölyttäviä hyönteisiä oli tutkimusmetsissä raporttien mukaan runsaasti. Mustikka- ja puolukkasato olikin viime vuonna runsas. Kauppaan tuotu marjamäärä oli kahden poimituimman marjan osalta 12 miljoonaa kiloa. Kotitalouksiin mustikkaa ja puolukkaa kerättiin viime vuonna noin 40 miljoonaa kiloa. Parin viime vuoden aikana mustikan ja puolukan kauppaan tuotuja marjamääriä ovat nostaneet erityisesti ulkomaalaiset poimijat.

Kukinnan perusteella laskettu mustikan kypsymisennuste on normaalin kesäsään vallitessa Etelä- ja Keski-Suomessa viikolla 30 (21.–27.7.). Oulun ja Lapin lääneissä mustikka kypsyy kahden seuraavan viikon aikana. Mustikan parasta poiminta-aikaa kestää noin kuukauden.

Suomuurain ja puolukka ovat aloittaneet kukintansa
Suomuuraimen kukinta on alkanut 6.–14.6. koko maassa. Kukinnan perusteella soilla kasvavasta suomuuraimesta saadaan keskinkertainen sato. Suomuurain ei ole vielä aloittanut kukintaansa korpisuotyypeillä.

Puolukan kukinta alkoi aurinkoisimmilla metsäkasvupaikoilla 13.6. Puolukan kukkia on laskettu metsien koeruuduilta vähemmän kuin viime vuonna. Inventoitujen metsiköiden lukumäärä on vielä pieni (kuusi metsikköä), joten puolukkasatoa ei vielä voida laajemmin ennustaa.

Lisätietoja:

Kuva 1 (1.94 Mb, jpg) Kuvateksti: Mustikan kukkia lasketaan neliömetrin kokoiselta koeruudulta, joita on viisi kappaletta kussakin mustikkakasvustossa.

Kuva annetaan tiedotusvälineiden käyttöön kertajulkaisuoikeudella tähän tiedotteeseen liittyvän jutun yhteydessä. Kuvaa käytettäessä mainitaan lähteeksi Metla/Kauko Salo.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi