Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 17.06.2008

Tuomen kukinta ilmastonmuutoksen indikaattorina

Uusien tulosten valossa on yhä varmempaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen metsäluonnossa. Tuomen kukinnan ajoittuminen on hyvä ilmastonmuutoksen indikaattori.

Tuomen kukinta on aikaistunut vuosien 1997–2006 aikana keskimäärin 1,1 vrk/vuosi. Muutoksen suunta on tilastollisesti merkitsevä. Kukinnan aikaistuminen on ollut voimakkainta maan keski- ja pohjoisosissa. Tuomen kukinnan ajoittumista säätelevät pääasiassa huhti- ja toukokuun keskilämpötilat. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa huhtikuun keskilämpötila on kohonnut tutkimusjaksolla 5,3 astetta.

Tuomen kukinnan ajankohtaa on tarkkailtu Suomessa pitkään. Metsäntutkimuslaitoksen organisoima kansallinen havaintoverkosto on tuottanut tieteellisesti tutkittua tietoa tuomen kukinnan aikaistumisesta. Koulutetut havainnoitsijat ovat seuranneet kukinnan ajoittumista samoista puuyksilöistä vuosikymmenen ajan. Tutkimuksessa oli mukana 35 havaintopaikkaa eri puolilta maata ja tarkastelu tehtiin erikseen Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomen osalta.

Tänä vuonna ensimmäiset tuomet alkoivat kukkia Etelä-Suomessa juuri ennen äitienpäivää, mikä vahvisti edelleen käsitystä kevään aikaistumisesta. Sittemmin viileä sääjakso hidasti kesän tuloa. Tällä hetkellä tuomen kukinta on pääasiassa jo ohitse, mutta pohjoisimmassa osassa maata tuomi kukkii parhaillaan.

Tuomen kukkimisen ajoittuminen 1997–2008. Kuvaan piirretty suora ilmaisee muutoksen tilastollisesti merkitsevän suunnan. Tältä vuodelta mukana on vasta osa havaintopaikoista. (Kuva: Sanna Virkkunen / Irene Murtovaara)

Lisätietoja:

 

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi