Metsäntutkimuslaitos
Meddelande 09.06.2008

Asken drabbad av en ny skadegörare

Den svamp, som i många Europeiska länder, kan associeras till och under de senaste femton åren förorsakat en omfattande förstörelse i askskogar har nu också för första gången hittats i Finland.

I början av 1990-talet märkte man att askskogar på olika håll i Polen och Litauen började få skador. Fenomenet spred sig under följande år till Lettland och Estland samt vidare på 2000-talet till Tyskland, Danmark, Sverige, Österrike och Slovenien.

Orsaken till askarnas dåliga kondition förblev oklar, tills en svensk-lettisk forskare, Rimvydas Vasaitis ledde en forskning som kunde påvisa kopplingen mellan en okänd svampart och den associerade sjukdomens symptom, också i injektionsförsök.   

Den polska professsorn Tadeusz Kowalski bekrev den nya svamp som han kunnat isolera från sjuka askar med namnet  Chalara Fraxinea. Snart efter det konstaterade Vasaitis att hans grupp undersökt just den svampart som Kowalski beskrivit och på så sätt fick skadegöraren sitt namn.

Observationer i övriga nordiska och baltiska länder kom genom det samnordiska forskarnätverker i skogsskador, PATHCAR, fort också till de användning för finländska forskare. Skogsforskningsinstitutet (Metla) började som en följd av detta också följa med finländska askars hälsotillstånd. Under sommaren 2007 insamlades prov från skadade askskogar och från en plantering i Åbo stad, där askarna under våren varit i dåligt skick. Chalara fraxinea hittades både i Åbo och i en askskog i Tusby.
 
På basen av forskning kan man inte säga hur länge Chalara fraxinea  har förekommit i Finland. På Åland har dock enligt svenska uppgifter förekommit försvagade askskogar redan under många år, så svampen har troligen först uppenbarat sig i den sydvästra skärgården. 

Skadan som Chalara fraxineaan  förorsakar är mycket allvarlig t.ex. i Litauen är 80-90 % av askskogar infekterade och ungefär hälften av träden har dött. I Finland är det dock för tidigt att nu uppskatta hur allvarliga epidemier svampen kommer att förorsaka.
 
Det är möjligt att Chalara fraxinea är främmande art från andra länder, som kommit till Europa, och således kunde epidemin förklaras enbart  med  skadegörarens uppträdande. I så fall har också de finska askträden en mycket dyster framtid framför sig. Å andra sidan kan det lika väl vara fråga om en  störning  av den ekologiska balansen mellan asken och svampen som beror på det varmare klimatet under senare år. I så fall kan skadorna i Finland åtminstone till en början bli märkbart mindre än på de sydligare breddgraderna. En fortsatt klimatförändring kan dock förvärra läget också  i Finland 

Tilläggsuppgifter:

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi