Metsäntutkimuslaitos
Kutsu 09.06.2008

Kutsu Metlan tiedotustilaisuuteen:

Metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

- Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tiedotustilaisuus valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) tuloksista

Aika: maanantai 16.6.2008 klo 11–13
Paikka: Helsinki, Metsätalo (Unioninkatu 40 A, kurssisali)

Kotimaista puuta tarvitaan paperi- ja puuteollisuudessa aiempaa enemmän, sillä Venäjän puutullit ovat vaikeuttamassa tuontia idästä. Myös energiapuun käytön ennakoidaan kasvavan lähivuosina. Metsäntutkimuslaitoksen järjestämässä tiedotustilaisuudessa esitellään vuotuiset valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat metsävaratulokset ja hakkuumahdollisuusarviot. Tukki- ja kuitupuun hakkuumahdollisuuksien lisäksi tarkastellaan sivutuotteena korjattavissa olevaa energiapuuta.  

Metlan toteuttama valtakunnallinen metsien inventointi (VMI) on kansainvälisessä vertailussa maailman tarkimpia ja vanhimpia. Ensimmäinen VMI tehtiin Suomessa jo vuosina 1921 − 24. Inventoinnin tuloksia käytetään apuna metsätalouden seurannassa ja suunnittelussa.

OHJELMA

11.00 Avaus

Ylijohtaja Hannu Raitio, Metla

11.05 Metsävarat ja metsien tila

Erikoistutkija Kari T. Korhonen, Metla

11.30 Tukki- ja kuitupuun hakkuumahdollisuudet sekä sivutuotteena korjattavissa oleva energiapuu 2007 −2036

Professori Tuula Nuutinen, Metla

11.45 Aines- ja energiapuun käyttö Suomessa

Erikoistutkija Yrjö Sevola, Metla

12.00 Kommenttipuheenvuorot

12.30 Keskustelu

13.00 Tilaisuuden päätös

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi