Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 5.6.2008

Runsaat peltomyyräkannat lisäävät myyrätuhoriskiä

Myyräkannat ovat runsaat ja edelleen vahvassa nousussa eteläisessä Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa myyräkannat ovat alhaiset.

Myyräkannat ovat Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) seurantojen mukaan runsaat Etelä-Suomessa noin Kokkolan korkeudelle asti (kts. kartta). Metsämyyrien ja peltomyyrien kannat ovat poikkeuksellisen runsaat varsinkin Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä sekä Pohjois- että Etelä-Savossa. Varsinais-Suomessa myyrien määrät ovat ilmeisesti epäsuotuisasta talvesta johtuen alhaiset. Vesimyyriä esiintyy laikuttaisesti läpi Suomen.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan myyräkannat ovat tällä hetkellä hyvin alhaiset. Myös Lapin runsaat myyräkannat ovat kuihtuneet kasaan. Viime vuonna lupaavasti runsastuneet tunturisopulit eivät ole säilyneet hengissä talven yli. Sopulien suurvaellus antaa siis edelleen odottaa itseään.

Tänä keväänä on etenkin Päijänteen ympäristössä ja Savossa havaittu sekä metsämyyrän että peltomyyrän aiheuttamia taimituhoja. Metsämyyrä kaluaa mielellään männyn ja kuusen latvasilmuja ja latvaoksien kuorta, jopa usean metrin korkeudessa. Silmusyöntiä ei välttämättä huomaa etäältä, sillä myyrä saattaa kovertaa silmun ontoksi, jättäen kuoret ehjän näköiseksi. Syönnistä seuraa monilatvaisuus tai latvanvaihto seuraavan kesän aikana. Monilatvaisuuden ehkäisemiseksi ylimääräisten oksien kärjet kannattaa katkoa ja jättää paras kasvamaan uudeksi päärangaksi.

Peltomyyrien aiheuttamia tuhoja voi ehkäistä taimisuojilla ja heinäntorjunnalla. Heinän torjumisessa tulee pyrkiä koko uudistusalan käsittelyyn, sillä pelkällä taimen lähiympäristön heinimisellä ei välttämättä saavuteta myyräkantaa rajoittavaa lopputulosta. Suurimmilla riskialueilla (kts. kartta) metsänomistajien kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää syysistutuksia tänä vuonna.

Eteläisessä Suomessa myyrätiheyden ennustetaan kohoavan kesän aikana hyvin korkeaksi. Metsänomistajien on syytä varautua poikkeuksellisen suureen taimituhoriskiin talven 2008-09 aikana. Eteläisten kantojen romahdus käynnistyy kevättalvella 2009, mutta myyrät aiheuttanevat huomattavaa tuhoa taimikoissa ja puutarhoissa ennen tätä. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa myyrien määrät pysyvät alhaisina ainakin ensi kevääseen.

Runsas metsämyyräkanta merkitsee jälleen myyräkuumetapausten yleistymistä ensi syksynä ja talvena.

Tänä keväänä havaituista myyrätuhoista voi käydä tekemässä ilmoituksen Metsäntutkimuslaitoksen internetsivuilla (www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/tuhoilmoitus/). Tuhoilmoituskaavakkeen lisätietoja-kohtaan toivotaan mahdollisimman tarkkaa tietoa tuhoalasta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi