Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 5.6.2008

Puuaineen tutkijat koolla Kolilla kesäkuussa

Maailman metsäntutkimusjärjestöjen liiton puun laadun tutkijoiden ja mallintajien työryhmän kuudes kansainvälinen tutkijakokous järjestetään 8.–14.6.2008 Kolilla. Connection between Forest Resources and Wood Quality: Modelling Approaches and Simulation Software-kokouksen teemoina ovat metsien raaka-ainevarat ja puuston laatu sekä malliketjut ja ohjelmistot.

Kokouksessa tarkastellaan muun muassa sitä, miten metsänhoito vaikuttaa puuston kasvuun, ainespuun tuotokseen sekä puun raaka-aineominaisuuksiin, ja miten nämä vastaavasti vaikuttavat puuraaka-aineesta valmistettavien tuotteiden laatuun ja arvoon ja metsänkasvatuksen ja puunkäytön kannattavuuteen. Tässä yhteydessä painotetaan erityisesti erilaisten mallien ja malliketjujen soveltamista, mutta myös empiiriset tutkimuslähestymistavat ovat edustettuina.
 
Kokoukseen osallistuu noin 60 tutkijaa ympäri maailmaa 16 eri maasta. Suomalaisia tutkijoita osallistujista on noin kolmannes. Tieteellisiä esitelmiä pidetään kuutisenkymmentä. Kokouksen kutsuttuina puhujina kuullaan kolmea kansainvälisesti alallaan arvostettua tutkijaa, jotka luovat yleiskatsauksen kuhunkin tutkimusteema-alueeseen. Kutsupuheenvuorot pitävät professori Seppo Kellomäki Joensuun yliopistosta, tohtori Christine Todoroki Uudesta-Seelannista (Scion) ja professori Sophie D’Amours Kanadasta (Université Laval/CIRRELT, FORAC Research Consortium).
 
Kokouksen käytännön järjestelyistä vastaa Joensuun yliopiston metsätieteellinen tiedekunta yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimintayksikön kanssa. Kokouksen puheenjohtajana toimii MMT Heli Peltola/Joensuun yliopisto ja koordinaattorina MMM Sanna Leinonen/Joensuun yliopisto. Metsäntutkimuslaitoksen professorit Erkki Verkasalo ja Tuula Nuutinen ovat mukana kokouksen tieteellisissä järjestelyissä.

Kutsu tiedotusvälineiden edustajille

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tapaamaan kokouksen asiantuntijoita Kolille Luontokeskus Ukon (Ylä-Kolintie 39) Riihi-neuvottelutilaan tiistaina 10.6. klo 15–16. Haastateltavina ovat muun muassa tutkijakokouksen tieteellisen komitean jäsenet tohtori Jean-Michel Leban Ranskasta, tohtori Christine Todoroki Uudesta-Seelannista, tohtori Heli Peltola (tutkijakokouksen puheenjohtaja) ja professori Erkki Verkasalo.

Maailman metsäntutkimusjärjestöjen liiton kansainvälinen nimi on International Union of Forest Research Organizations – IUFRO. Puun laadun tutkijoiden ja mallintajien työryhmän kansainvälinen nimi on Working Party 5.01.04 Wood Quality Modelling.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi