Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 30.05.2008

Saarnella uusi taudinaiheuttaja

Monissa Euroopan maissa viimeisen viidentoista vuoden aikana havaittuun laajamittaiseen saarnimetsien tuhoutumiseen assosioitu sieni on löydetty ensimmäistä kertaa Suomesta.

Saarnimetsiköiden huomattiin alkavan ränsistyä 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Puolaa ja Liettuaa. Seuraavina vuosina ilmiö levisi Latviaan ja Viroon sekä edelleen 2000-luvulla ainakin Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin, Itävaltaan ja Sloveniaan.

Syytä saarnien huonoon vointiin ei tiedetty ennen kuin ruotsalais-latvialaisen tutkijan Rimvydas Vasaitiksen johtamissa tutkimuksissa erään tuntemattoman sienilajin osoitettiin sekä assosioituneen taudin oireisiin, että aiheuttavan tartutuskokeissa taudin oireita. Vuonna 2006 puolalainen professori Tadeusz Kowalski kuvasi sairastuneista saarnista eristämänsä uuden sienilajin nimellä Chalara Fraxinea. Pian sen jälkeen Vasaitis totesi ryhmänsä tutkineen Kowalskin kuvaamaa sienilajia, joten taudinaiheuttajalle saatiin tällä tavalla nimi.

Muissa pohjoismaissa ja Baltian maissa tehdyt havainnot tulivat pohjoismaisen tutkijaverkoston (PATHCAR) ansiosta nopeasti myös suomalaisten tutkijoiden käyttöön.  Sen seurauksena Metlassa alettiin tarkkailla myös suomalaisten saarnien terveyttä. Kesän 2007 aikana kerättiin näytteitä ränsistyneistä saarnimetsiköistä ja Turun kaupungin taimistosta, jossa saarnien oli samana kesänä havaittu voivan huonosti. C. fraxinea löytyi sekä Turusta että tuusulalaisesta saarnimetsiköstä.

Tutkimusten perusteella ei voida sanoa kuinka kauan C. fraxinea on esiintynyt Suomessa. Ahvenanmaalla on kuitenkin ruotsalaisten tietojen mukaan esiintynyt ränsistyneitä saarnimetsiä jo useiden vuosien ajan, joten sieni on siis todennäköisesti ilmaantunut ensimmäisenä lounais-saaristoon.

Puolassa ja Baltian maissa C. fraxineaan assosioitu tuho on ollut erittäin vakavaa: esimerkiksi Liettuassa jopa 80-90% saarnimetsiköistä on sairastunut ja noin puolet puista on kuollut. Suomen osalta on kuitenkin tässä vaiheessa liian varhaista arvioida, kuinka vakavan epidemian sieni tulee maassamme aiheuttamaan.
 
On mahdollista että C. fraxinea on muualta maailmasta Eurooppaan kulkeutunut vieraslaji, jolloin epidemia selittyisi pelkästään uuden taudinaiheuttajan ilmaantumisella. Tällöin myös suomalaisilla saarnipuilla olisi edessään varsin synkkä tulevaisuus. Toisaalta kyseessä saattaa yhtä hyvin olla viime aikoina lämmenneen ilmaston aiheuttama saarnen ja sienen välisen ekologisen tasapainon järkkyminen. Tällöin sienen aiheuttamat tuhot Suomessa saattavat ainakin aluksi jäädä merkittävästi vähäisemmiksi kuin eteläisemmillä leveysasteilla. Ilmastonmuutoksen eteneminen saattaa kuitenkin hankaloittaa tilannetta myös tässä tapauksessa

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi