Metsäntutkimuslaitos
28.5.2008

Kevät on aikaistunut pohjoisessa kahdella viikolla, etelässä viikolla

Kevät on aikaistunut viimeisen vuosikymmenen kuluessa Keski- ja Pohjois-Suomessa kahdella viikolla ja Etelä-Suomessa viikolla. Tulokset ilmenevät Metlan tutkimuksista, jotka on julkaistu kahdessa kansainvälisessä sarjassa.

Aineisto kerättiin vuosien 1997–2006 aikana. Tutkimuksissa selvitettiin hieskoivun, rauduskoivun, haavan, tuomen ja pihlajan sekä mustikan ja puolukan fenologiaa, kuten lehtien muodostumista ja kukkimista. Esimerkiksi hieskoivun hiirenkorvavaihe varhaistui koko maassa keskimäärin 0,7–1,4 vuorokautta vuosittain. Varhaistumiseen vaikutti selvimmin toukokuun keskilämpötilan kohoaminen.

Kuluva kevät vaikutti jo lupaavan lämpimältä toukokuun alkupuolella. Aivan eteläisimmässä Suomessa koivun lehdet tulivatkin hiirenkorvalle samoihin aikoihin kuin edellisinä vuosina. Lehteentulo eteni suhteellisen nopeasti Keski-Suomen korkeudelle, mutta viileät ilmat pysäyttivät kehityksen lähes kokonaan. Tällä hetkellä kevään eteneminen vaikuttaisi samankaltaiselta kuin viime vuonna, jolloin lehdet tulivat puihin hieman myöhässä. Katso Metinfo/fenologia.

Kasvien rytmiikka heijastaa voimakkaasti ilman lämpötilaa ja sen kehitystä. Tämän vuoksi fenologinen tutkimus on tärkeää, kun selvitetään ilmastonmuutoksen etenemistä.

Metsäntutkimuslaitos perusti yhdessä yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten kanssa koko maan kattavan kansallisen havaintoverkoston vuonna 1996. Siitä lähtien on vuosittain kerätty aineistoa eri kasvilajien fenologiasta eli niiden vuosirytmiikasta. Havainnoinnin piiriin kuuluu yhteensä 11 kasvilajia, joista valtaosa on metsäpuita. Koulutetut havainnoitsijat kirjaavat fenologiset ilmiöt muistiin tarkan ohjeistuksen mukaan ja ne päivittyvät Metlan internet-sivuille reaaliajassa. Tällöin eri vuosia ja eri alueita voidaan helposti vertailla keskenään.

 

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi