Metsäntutkimuslaitos
Kutsu 26.05.2008

Kutsu lehdistölle

Metsät, luonto ja virkistys Euroopassa

 

Keskiviikkona 28.5. - perjantaina 31.5.2008 järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla kansainvälinen konferenssi Forest Recreation & Tourism Serving Urbanised Societies. Konferenssin teemana on Metsien virkistyskäytön ja luontomatkailun merkitys urbaanissa yhteiskunnassa.

Suomessa useimmille suurimmissakin kaupungeissa asuvista luonto ja varsinkin metsät merkitsevät paljon. Kaupungistuminen vaikuttaa kuitenkin luontosuhteeseen ja muuttaa luontoalueisiin liittyviä odotuksia kaikkialla Euroopassa. Esimerkiksi Sveitsissä tehdyn laajan kyselytutkimuksen mukaan asennoituminen metsien hoitoon on jakautunut: puolet sveitsiläisistä kannattaa luonnontilaisuutta uusien erämaaalueiden hoidossa, mutta puolet ei enää pitänyt sitä tärkeänä tavoitteena.

Euroopassa metsien virkistyskäytön merkitys on pysynyt ennallaan tai jopa kasvanut kaupungistumisen myötä. Yhdysvalloissa kansallispuistojen kävijämäärät ovat vastoin odotuksia kääntyneet laskuun. Tutkija Thomas Moren mukaan internet ja videopelit kilpailevat liian tehokkaasti lasten ajankäytössä ulkoilun ja luontoalueiden käytön kanssa. Hän kertoo esityksessään laajemmin kaupungistumisen ja väestörakenteen muutosten vaikutuksesta kansallispuistojen käyttöön ja ulkoiluun Yhdysvalloissa.

Kokous kerää koolle laajan joukon alan asiantuntijoita ja tutkijoita eri puolilta Eurooppaa. Kongressissa keskustellaan monipuolisesti luontomatkailuun, retkeilyyn, kaupunkimetsien virkistyskäyttöön liittyvistä teemoista sekä luonnon vaikutuksista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Konferenssissa esille nousevia kiinnostavia teemoja on leegio, esimerkiksi: miten sukupuoli ja ikä vaikuttavat luontosuhteeseen eri Euroopan maissa, onko maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen luontosuhde jotenkin erilainen kuin vanhan kantaväestön, miten kaupunkien lähimetsiä pitäisi suunnitella ja hoitaa, entä toimiiko puisto todella kaupunkilaisten yhteisenä olohuoneena?

Kokouksen järjestävät yhdessä EU komission rahoittama yhteistyöverkosto Forest for Recreation and Tourism (COST E33) ja kaupunkimetsien hoidon verkoston European Forum on Urban Forestry (EFUF). Järjestelyistä vastaa Metsäntutkimuslaitos yhdessä Metsähallituksen sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa.

Lehdistö on tervetullut seuraamaan konferenssia ja tapaamaan tutkijoita. Pidämme lehdistötilaisuuden ke, to ja pe klo 10, ja tutkijat ovat tietysti lehdistön tavattavissa haastatteluja varten koko kokouksen ajan.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi