Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 23.5.2008

Metla avaa toimipisteen Tuorlassa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Tuorlan toimipisteen aloittaa toimintansa Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen tiloissa. Tuorlasta käsin Metla hoitaa kokeitaan ja kerää erilaisia aineistoja laajalla alueella Lounais-Suomessa.

Metlan toimipiste sijaitsi aiemmin Paimion Preitilässä, mutta tutkimusmetsä siirtyi Metsähallituksen hallintaan vuoden 2008 alussa. Preitilän tutkimusmetsä jää kuitenkin tutkimuskäyttöön. Metsähallitus hoitaa ja käyttää tutkimusmetsää Metlan ohjauksen mukaisesti. Preitilän tutkimusmetsän peltoalueille on perustettu koeviljelyksiä ja kloonikokoelmia noin 50 hehtaaria. Kaikkiaan taimia on tähän mennessä istutettu noin 100 000 kappaletta ja eri puulajeja on yli 40. Preitilässä on muun muassa Suomen suurin poppelikoekeskittymä.

Jalojen lehtipuiden geneettisen monimuotoisuuden suojelemiseksi Metla on viime vuosina kerännyt siemeniä ja varteoksia tammen, vaahteran, saarnen, metsälehmuksen, vuorijalavan ja kynäjalavan luontaisista esiintymistä. Kerätyllä aineistolla on Preitilään perustettu kokoelmia, joissa lajien luontaista geneettistä muuntelua säilytetään elävissä puissa. Kokoelmat vaativat intensiivistä hoitoa, joka tapahtuu Tuorlan toimipisteestä käsin.

Preitilän tutkimusmetsässä tehdään myös fenologista seurantaa, marja- ja sienisatohavaintoja sekä männyn ja kuusen siemensadon tarkkailua. Pitkäaikaiset fenologiset havaintosarjat antavat tietoa ilmastonmuutosten vaikutuksista metsäekosysteemiin. Seurannassa saadaan tarkempaa tietoa myös metsäpuiden pituuskasvun rytmiikasta maan eri osissa. Lounais-Suomessa on myös juurrutettu varpupistokasaineistoa raskasmetalli- ja typpialtistuskokeita varten.

Metlan Tuorlan toimipisteessä työskentelee tällä hetkellä yksi tutkija ja kaksi kenttätyöntekijää. Tutkija Maija Huhtalan pääasiallisena tehtävänä on kehittää menetelmää, jolla luonnon virkistyskäytön paikallistaloudellisia vaikutuksia voitaisiin arvioida aiempaa paremmin, esimerkiksi kansallispuistomatkailusta seudulle aiheutuvia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi