Metsäntutkimuslaitos
Kutsu 22.05.2008

Kutsu Metsäntutkimuslaitoksen ja VTT:n tiedotustilaisuuteen

SANOISTA TEKOIHIN

- Vahvat osaajat Metla ja VTT yhteistuumin bio- ja metsäenergiayhteistyöhön

Aika: maanantai 26.5.2008 klo 10
Paikka: Helsinki, Scandic Hotel Simonkenttä (Simonkatu 9, Mansku-kabinetti)

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi fossiilisten pottoaineiden käyttöä on korvattava uusiutuvilla energialähteillä, joista merkittävimpiä ovat metsät. Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Valtion Teknillinen tutkimuskeskus (VTT) ovat päättäneetkin bio- ja metsäenergia-alan johtavina osaajina tehostaa yhteistoimintaansa, jotta metsäenergian lisäämistavoitteet voidaan saavuttaa nopeasti, kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Alan teknologioilla on myös merkittävät vientimahdollisuudet.

Metsät ovat agrobiomassojen ja yhdyskuntajätteiden ohella merkittävin uusiutuvan biomassan lähde. Kuinka metsäbiomassaa käytetään ekotehokkaasti ja voidaanko sen määrä energiakäytössä jopa kolminkertaistaa? Kuinka suuri osa Suomelle asetetuista uusiutuvan energian tuotantotavoitteista on katettavissa metsäbiomassalla? Miten Suomen osaaminen sijoittuu Euroopan teknologiamarkkinoille? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia Metlan ja VTT:n yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Tilaisuudessa ovat tiedotusvälineiden tavattavissa muun muassa VTT:n pääjohtaja Erkki Leppävuori, Metlan ylijohtaja Hannu Raitio, Metlan Bioenergiaa metsästä tutkimus- ja kehittämisohjelman koordinaattori, professori Antti Asikainen, VTT:n professori Kai Sipilä sekä teknologiapäällikkö Satu Helynen.

Tervetuloa!

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi