Metsäntutkimuslaitos
22.5.2008

 

Koivunkierrelehtitauti leviää Suomen koivuissa

Koivunkierrelehtitauti käpertää koivujen lehdet ja aiheuttaa lehtiin laajoja laikkuja. Ensimmäiset oireet ilmenevät toukokuun lopulla, kun osa koivujen lehdistä on täysikasvuisia, ja uudet kasvaimet ovat kasvaneet muutaman senttimetrin. Oireilevat osat ovat elokuussa lähes keltaisia.

Tauti alkoi yleistyä Suomessa vuoden 2002 jälkeen. Kuitenkin oireilevien koivujen taudinaiheuttaja saatiin määritettyä vasta viime syksynä. Metlan erikoistutkija Risto Jalkanen määritti yhteistyössä professori Carmen Büttnerin vetämän Humboldtin yliopiston tutkijaryhmän kanssa taudinaiheuttajaksi kirsikankierrelehtiviruksen. Keski-Euroopassa vastaavanlaisten oireiden aiheuttajaksi oli aiemmin määritetty kyseinen virus, ja molekyylibiologisilla menetelmillä pystyttiin nyt osoittamaan, että myös Suomen oireilevissa koivuissa on kyseinen virus.

Yleensä yksittäisistä oksista ja latvuksen alaosista alkanut oireilu leviää 1–2 vuodessa valtaosaan koivun latvusta. Kerran koivussa puhjettuaan tauti näyttää pysyvän siinä seuraavinakin vuosina. Virus aiheuttaa koivuille vähintäänkin merkittäviä kasvutappioita, ränsistyneen yleisilmeen ja ääritapauksissa koivujen kuolemisen.

Viime vuosina tapahtunut viruksen nopea leviäminen viittaa mahdollisuuteen, että koivunkierrelehtitauti voi muodostua vakavaksi uhkaksi koivun metsätaloudelliselle kasvatukselle sekä puisto- ja kaupunkipuukäytölle.

Oireita on löytynyt raudus-, hies-, tunturi- ja vaivaiskoivuilta niin kivennäis- kuin turvemailta, metsistä ja kaupungeista alavilta mailta ja etelärannikolta pohjoisen alpiiniselle metsänrajalle.

Julkaisut:

Silva Fennica 41(4), 2007 (pdf)

Metsätieteen aikakauskirja 4/2007

 

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi