Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 21.5.2008

Havupuupihkan parantavaa vaikutusta selvitetty

Metlan sekä luonnontuote- ja lääkeyritysten yhteistutkimuksessa selvitettiin pihkan tulehduksia ehkäisevien vaikutusten perusteita. Pihka ja erityisesti sen hartsihapot ehkäisevät infektioita aiheuttavien bakteerien energiantuotannon ja lisääntymisen. Kun mikrobien monistuminen haavassa estyy, elimistön omat puolustusmekanismit voivat toimia tehokkaammin

Tutkimuksessa selvitettiin myös havupuupihkan keruumenetelmien tehostamista. Tutkimuksessa otettiin käyttöön aktiivinen pihkankeruumenetelmä, jolla pihkapohjaisten tuotteiden raaka-ainetta voidaan kerätä tehokkaasti.

Tutkimuksessa selvitettiin sekä kuusen- että männynpihkan vaikutuksia. Havupuupihka on ollut haavanhoidon keskeinen raaka-aine kansanlääkinnässä.

Tutkimuksen tulokset tukevat aiemmin julkaistuja tutkimustuloksia kuusenpihkan käytöstä vaikeiden paine- eli makuuhaavojen hoidossa.

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi