Metsäntutkimuslaitos
Kutsu 20.05.2008

Kutsu lehdistölle

Metsät virkistyksen lähteenä Euroopassa

 

Keskiviikkona 28.5. - perjantaina 31.5.2008 järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla kansainvälinen tutkijakonferenssi Forest Recreation & Tourism Serving Urbanised Societies. Konferenssin teemana on Metsien virkistyskäyttö ja matkailu kaupungistuneen yhteiskunnan palveluksessa.

Kokous kerää koolle suuren joukon merkittäviä alan asiantuntijoita ja tutkijoita eri puolilta Eurooppaa. Esitelmissä esitellään tutkimustuloksia Euroopasta ja keskustellaan monipuolisesti luontomatkailuun, retkeilyyn, kaupunkimetsien virkistyskäyttöön liittyvistä teemoista sekä luonnon vaikutuksista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Kokouksen järjestävät yhdessä EU komission rahoittama yhteistyöverkosto Forest for Recreation and Tourism (COST E33) ja kaupunkimetsien hoidon verkoston European Forum on Urban Forestry (EFUF). Järjestelyistä vastaa Metsäntutkimuslaitos yhdessä Metsähalltuksen sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa.

Lehdistö on tervetullut seuraamaan konferenssia ja tapaamaan tutkijoita. Pidämme lehdistötilaisuuden ke,to ja pe klo 10 ja tietysti tutkijat ovat lehdistön tavattavissa koko kokouksen ajan.

Keskiviikkona paikalla ovat Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas ja Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja professori Hannu Raitio.

Joitain esimerkkejä ensimmäisen päivän teemoista:

-Metsien virkistyskäytön ja matkailun rooli Euroopan metsätoimintaohjelmassa (EU Komission edustaja Marius Lazdinis)

-Virkistyskäytön ja luontomatkailun ottaminen huomioon valtion metsien suunnittelussa (Kangas)

-Luontoalueisiin liittyvät odotukset ja kaupunkilaisten luontosuhde (mm. Sveitsi, Suomi, Ranska)

-Erävallus elämäntyylinä (Norja)

-Etnisten vähemmistöryhmien suhde metsien tarjoamiin virkistysmahdollisuuksiin (GBr)

-Vuorovaikutteisen suunnittelun haasteet kaupunkimetsissä (Alankomaat, Suomi)

 

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi