Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 15.5.2008

Metsäraportit maailmanlaajuisesti arvioitavina

Maailman johtavat kestävän metsätalouden mittareiden asiantuntijat koolle Joensuuhun

Runsaat 30 kansainvälistä asiantuntijaa kokoontuu Joensuun Metla-talolla 18.–21.5. järjestettävään maailmalaajuiseen metsien kestävyyttä arvioivaan seminaariin. Joensuuhun saapuvat asiantuntijat pohtivat kokouksessaan kahta asiakokonaisuutta: kansallisten metsäraporttien käyttöä sekä kestävän metsätalouden mittareiden osuvuutta ja todistusvoimaa. Seminaarin järjestäjinä toimivat Metlan Joensuun toimintayksikkö ja USA:n metsähallinto (USA Forest Service) . Suomesta päävastuullisena järjestäjänä on Metlan Joensuun toimintayksikön johtaja, MMT Jari Parviainen.

Metsissä tapahtuvia muutoksia ja metsäpolitiikan vaikutuksia arvioidaan kestävän metsätalouden mittareilla, joita käytetään yhteisesti sovitulla tavalla. Euroopan metsille yleiseurooppalaiset mittarit kehitettiin 1993-1995 ja ne tarkistettiin 2002-2003. Tuoreimmat tiedot Euroopan metsien tilasta esiteltiin Varsovassa marraskuussa 2007 pidetyssä Euroopan metsäministereiden konferenssissa. Sitä varten koottiin yleiseurooppalaisten mittareiden perusteella raportti Euroopan metsien tilasta 2007. Raportti sisältää myös Suomen kansalliset tiedot.

Joensuun asiantuntijakokouksella merkittävä rooli

Kokouksesta odotetaan linjauksia, joilla on maailmanlaajuista merkitystä metsäsopimusten valmistelussa ja päätöksissä sekä sopimusten toimeenpanon seurannassa. Metsien tilan seuranta vie paljon työvoimaa ja on kallista, lisäksi metsäraporttien laadinta on työlästä. Siksi joudutaan ottamaan kantaa muun muassa siihen, miten kansallisia raportteja käytetään. Ketkä tai mitkä tahot raportteja käyttävät? Miten kestävän metsätalouden mittarit palvelevat päätöksentekoa? Ovatko mittarit järkeviä, oikeita ja voiko niitä yhdistellä?

Varsinaisen seminaariosuuden päätteeksi osanottajat retkeilevät Kolilla keskiviikkona iltapäivällä. Iltapäivän aikana tutustutaan Kolin ja Hattusaaren alueen paikallisen metsäohjelman kohteisiin.

 

Kutsu tiedotustilaisuuteen:

Forest Criteria and Indicators Analytical Framework and Reporting Workshop

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tapaamaan kokouksen asiantuntijoita Metla-talon Tuohi-neuvottelutilaan maanantaina 19.5. klo 13–13.30 . Haastateltavina ovat muun muassa USA Forest Servicen kansainvälisten asioiden projektijohtaja Robert Hendricks ja tri Simon Brigde, joka vastaa USA:n metsäraporttien valmistamisesta, johtaja Jari Parviainen sekä Suomen maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten metsäasioiden yksikön päällikkö Heikki Granholm. Median edustajat voivat halutessaan osallistua myös seminaariin 19.–20.5. Metla-talolla tai Kolin retkeilylle keskiviikkona 21.5. (HUOM! retkeilylle osallistuvat tiedotusvälineiden edustajat, ilmoittautumiset 20.5. mennessä merja.lindroos @ metla.fi tai p. 050 391 3215).

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi