Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 12.5.2008

Metlan tutkijoille merkittävä kansainvälinen tunnustus

Metsäntutkimuslaitoksen neljä tutkijaa on saanut diplomin osallisuudestaan vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkintoon. Diplomin myönsi hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC, jolle Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin. Palkinnon saaneet ovat professori Timo Karjalainen ja erikoistutkija Jukka Alm Metlan Joensuun yksiköstä sekä vanhempi tutkija Raisa Mäkipää ja erikoistutkija Risto Sievänen Metlan Vantaan yksiköstä.

IPCC:n tehtävänä on koota kansainvälisen asiantuntijajoukon voimin arviointiraportteja ilmastonmuutoksesta ja ohjeistoja kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi. Metsäntutkimuksen osuus ilmastonmuutoskeskustelussa on keskeinen. Metlan diplomin saaneet tutkijat ovat alansa kärkikaartia ja kaikki kansainvälisesti hyvin verkostoituneita. Metlan tutkijoiden osuus IPCC:n tehtävissä liittyi pääasiassa raporttien ja ohjeistojen laatimiseen.

Metlan palkituista neljästä tutkijasta kansainvälisen metsätalouden professorin Timo Karjalaisen panos on kenties ollut IPCC:n tehtävissä monipuolisin. Hän on toiminut yhtenä koordinoivana johtokirjoittajana tai johtokirjoittajana mm. vuonna 2000 julkaistussa Kioton pöytäkirjan toimeenpanoa palvelevassa maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloutta käsitelleessä erikoisraportissa sekä viime vuonna ilmestyneessä neljännessä arviointiraportissa (osaraportti Mitigation / Ilmastonmuutoksen torjunta). Karjalainen on myös osallistunut IPCC:n puusta valmistettujen tuotteiden hiilitaseen arvioimismenetelmien kehittämiseen. Lisäksi hän on ollut mukana järjestämässä yhtä ensimmäisistä IPCC:n metsien hiilitaseen arviointiin liittyvistä työpajoista, joka pidettiin 1992 Joensuussa.

Risto Sievänen ja Raisa Mäkipää toimivat johtokirjoittajina maankäyttö/metsät -sektorin hyvän raportointikäytännön ohjeistuksessa (Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry). Jukka Alm toimi johtokirjoittajana muokkaamassa kasvihuonekaasuraportoinnin ohjeiston (Good Practice Guidance/AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use) uutta versiota. Ohjeisto selkeytti laskentaohjeita uusimman tutkimustiedon avulla ja se käsitti energian tuotannon, teollisuustuotannon, maankäytön ja jätehuollon päästöjen erityiset inventointimenetelmät. Lisäksi nyt palkitut ja monet muut Metlan tutkijat ovat osallistuneet IPCC:n raporttien ja ohjeiden kommentointiin eri vaiheissa.

Ilmastonmuutoskysymyksiin kytkeytyi tiiviisti esimerkiksi Metlan 2006 päättynyt tutkimusohjelma ”Suomen metsien hiilivarastot, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät” (SMH). Metlan nykyisistä tutkimusohjelmista tähän aihepiiriin keskittyy erityisesti ”Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa” (MIL). Siinä tutkitaan toisaalta sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin ja puihin ja metsien käytön biologisiin perusteisiin, sekä toisaalta sitä, mitä se merkitsee Suomen talouden kannalta. Jälkimmäiseen kysymysryhmään liittyy myös bioenergia, jonka tuottamista ja sen ekologisia edellytyksiä tutkitaan laajalti Metlan tutkimus- ja kehittämisohjelmassa ”Bioenergiaa metsistä” (BIO). Kuitenkin myös monet muut Metlan tutkimusohjelmat kuten ”Suometsätalous” (SUM), sisältävät tutkimushankkeita, joiden tuloksilla on kantavuutta ilmastonmuutoksen kannalta. Viranomaistoimintana Metla lisäksi vastaa Suomen metsien hiilivarastojen ja kasvihuonekaasujen laskennasta ja raportoinnista.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi