Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 26.03.2008
(Tarkennettu koivun osalta 21.4.2008)

Männylle ennustetaan hyviä, kuuselle huonoja siemenvuosia

Koivuallergikoille odotettavissa helpohko kevät

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ennustaa, että koivun kukinta jää tänä keväänä keskimääräistä heikommaksi, mikä on hyvä uutinen koivuallergikoille. Lounais-Suomessa koivu kukkii selvästi runsaammin kuin muualla maassa. Kuusen siemenpulaan ei ole näköpiirissä nopeaa helpotusta, sillä myös kuusen ennustetaan kukkivan heikosti.

Männyn luontaisen uudistamisen edellytykset näyttävät sen sijaan varsin hyviltä. Uudistamishakkuita suunnittelevan metsänomistajan kannattaa varautua hyödyntämään männyn lähivuosien siemensadot. Sopiva ajankohta hakata männikkö siemenpuuasentoon on ensi syksy tai talvi.

Vuosi sitten koivun kukinta oli melko vaatimatonta, mutta tänä keväänä koivu kukkinee Lounais-Suomea lukuunottamatta vieläkin heikommin (katso koivun siemensatokartta). Allergikkojen riesaksi koivun siitepölyä voi levitä maahamme huomattavia määriä myös kaukokulkeutumana etelänpuoleisten ilmavirtausten mukana. Monet koivuallergikot saavat oireita myös lepän siitepölystä, jota esiintyy koivun siitepölyä aiemmin.

Kuusen kaksi seuraavaa siemensatoa huonoja

Keväällä 2008 variseva kuusen siemensato on hyvin heikko lähes koko maassa. Ainoastaan Kainuussa ja Koillismaalla käpyjä esiintyy hieman runsaammin, mutta sielläkin sato on heikonpuoleinen.

Tämän kevään emikukinnoista kehittyvä, keväällä 2009 variseva kuusen siemensato on Etelä-Suomessa heikko ja muualla maassa erittäin heikko. Ennuste perustuu silmuanalyyseihin, joissa tutkittiin yli
25 000 kuusen silmua eri puolilta Suomea (katso kuusen siemensatokartat).

Männyn lähivuosien satonäkymät lupaavia

Keväällä 2008 variseva männyn siemensato on enimmäkseen keskinkertainen. Pohjois-Pohjanmaalla männyn käpyjä esiintyy paikoitellen runsaasti. Ylä-Lapissa männyn siemensato jää heikoksi.

Keväällä 2009 variseva männyn siemensato näyttää muodostuvan runsaaksi lähes koko maassa. Etelä-Suomessa saattaa kuitenkin esiintyä suurehkoja paikallisia vaihteluita. Pikkukäpyjen lukumäärään perustuva ennuste tarkentuu seuraavan kerran ensi syksynä, kun täysikasvuisiksi kehittyneiden käpyjen määrästä ja laadusta saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa.

Mänty kukkii tänä keväänä hyvin, joten keväällä 2010 on odotettavissa varsin hyvä siementen varisemisvuosi. Alustavan ennusteen mukaan männyn siemensato jäänee Länsi-Suomessa muuta maata heikommaksi. Epäedulliset sääolot parin seuraavan vuoden aikana saattavat heikentää lopullisen siemensadon määrää ja laatua ( katso männyn siemensatokartat).

Metla seuraa vuosittain pääpuulajiemme kukinnan ja käpysadon runsautta erityisissä siemensadon tarkkailumetsiköissä sekä tekee mikroskooppisia silmuanalyysejä havupuiden kukintarunsaudesta. Seurantatulosten ja niihin liittyvien ennusteiden avulla saadaan tietoa muun muassa metsänuudistamisen ja siemenhuollon tarpeisiin.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi