Metsäntutkimuslaitos
Meddelande 19.02.2008

Spelregler för mätning av energived

De centrala aktörerna inom skogs- och energibranschen har ingått ett ramavtal för mätning av energived. Ett allmänt godkänt mätningsförfarande behövs, eftersom trycket på att öka användningen av energived är stort. EU föreslår i sitt klimat- och energipaket för Finland att vi märkbart ska öka användningen av förnybar energi fram till år 2020. En stor del av den här ökningen kommer troligtvis från en allt större användning av energived.

I ramavtalet fastställs de allmänna principerna för mätning av energived. En mätningskommitté för energived tillsätts, som bland annat skall godkänna mätningsmetoderna. Avtalet fastställer också vilka frågor, som skall tas med i rot-, leverans- och entreprenadkontrakt. Vid eventuella tvister om mätningen kan ett utlåtande begäras av de förlikningsmän som mätningskommittén har utnämnt.

Avtalet främjar marknaden för energived och på så sätt även en ökad användning av energived. Avtalet förbättrar också förtroendet mellan säljaren och köparen, mätningens trovärdighet och parternas rättsskydd. Avtalet trädde i kraft i januari 2008.

Innan avtalet gjordes upp fanns det inga allmänna principer, tillvägagångssätt eller metoder för mätning av energived. Lagen om virkesmätning tillämpas inte på energived. Reglerna för mätning av energived finns fr.o.m. mars månad på internet på adressen www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/.

Tapio koordinerar – de centrala aktörerna är med

Projektet som Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio koordinerar genomfördes i samarbete med Skogsforskningsinstitutet. Avtalet har utformats och godkänts av Finsk Energiindustri rf, Maskinföretagarnas förbund, L&T Biowatti Ab, jord- och skogsbruksministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Skogsbranschens Transportföretagare rf, Forststyrelsen, Metsäliitto, Skogsforskningsinstitutet, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Trä- och specialbranschernas förbund rf, Stora Enso Abp, Finlands sågar rf, UPM–Kymmene Abp och Vapo Oy.

Ytterligare information:

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi