Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 14.02.2008

Metlan metsät siirtyivät Metsähallitukselle

Työnjako uusiksi tutkimusmetsissä - Metsähallitus hoitaa ja Metla tutkii

Metsäntutkimuslaitos ei enää myy puuta eikä kalastuslupia, vaan ne työt hoitaa tutkimusmetsissäkin nyt Metsähallitus. Työnjaon yksityiskohdista on sovittu Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) välisessä puitesopimuksessa.

Metsäntutkimuslaitoksen noin 86 000 metsähehtaaria siirtyivät tämän vuoden alussa Metsähallitukselle. Merkittävällä osalla näistä maista tutkimustoiminta säilyy tärkeimpänä käyttömuotona myös hallinnansiirron jälkeen.

Tutkimusmetsän tehtävänä on palvella tutkimuksen tarpeita ja ne muodostavat Metsähallituksen luokituksessa oman maankäyttöluokan. Metsähallitus hoitaa ja käyttää tutkimusmetsiä Metlan ohjauksen mukaisesti. Näin metsäntutkimuksen toimintamahdollisuudet eivät heikenny tai vaarannu.

Tutkimusmetsissä Metla suunnittelee ja perustaa kokeita, tekee mittauksia ja ottaa näytteitä sekä laskee ja analysoi ja julkaisee tuloksia. Metsähallitus hoitaa puolestaan metsänhoitoon, puunkorjuuseen, kuljetukseen ja kauppaan sekä kiinteistöjen hallintaan liittyvät tehtävät. Valtion metsät ja vedet tarjoavat kansalaisille laajat mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa virkistäytymiseen. Polut ja kokeiden esittelyt tutkimusmetsissä tarjoavat jatkossakin mahdollisuuden metsätiedon syventämiseen ja luonnonharrastukseen tutkimusmetsissä. Niissä kävijä voi tutustua metsäntutkimukseen ja sen tuloksiin, erilaisiin puulajeihin ja metsäluontoon. Metsähallituksen hoitamia palveluja ovat muun muassa autiotuvat, tulipaikat, retkeilyreitit ja luontokeskuksissa tarjottava asiakaspalvelu.

Metsähallitus tekee valtion metsien metsänhoitotyöt ja hoitaa puukaupat. Metsänhallitus hoitaa myös metsästykseen ja kalastukseen liittyvät asiat: myy lupia ja hoitaa valtion metsiin liittyvät vuokrasopimukset. Maiden haltijana Metsähallitus hoitaa myös ne asiat, jotka liittyvät esimerkiksi teiden ja yhteisten vesialueiden hoitoon.

Lisää tietoa Metsähallituksen puun myynnistä sekä metsästys- ja kalastuslupien myynnistä ja muista eräasioista saa Metsähallituksen verkkosivuilta www.metsa.fi, www.villipohjola.fi ja www.luontoon.fi.

Metsäntutkimukseen liittyviä palveluja tutkimusmetsissä esitellään Metlan verkkosivuilla. Metlan ammattitaitoinen henkilökunta opastaa ja neuvoo tutkimusmetsissä vierailijoita tarvittaessa.

Lisätietoja:

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi